Ajankohtaista

Vaikka kesään on vielä aikaa, niin on hyvä huomioida jo nyt että 17-20.7.2019 pidetään WCBCT - konferenssi Berliinissä, mikä kokoaa jälleen yhteen kaikki kansainvälisesti merkittävät tutkijat ja kliinikot kognitiivisen psykoterapian alueelta. Konferenssi tarjoaa hienot puitteet verkostoitua kollegoiden kanssa ja päivittää tietoja monilta kognitiivisen psykoterapian alueilta.

Tärkeitä ajankohtaisia asioita ovat jo nyt kalenteroitavaksi vuosikokous 6.4 ja suunnitteilla oleva yhdistyksen ekskursio Pietariin elokuun puolivälissä. Näistä tulee tarkempaa tietoa myöhemmin. Lisäksi vuosittainen Kopsyn matka-apuraha haku on alkamassa ja tästä saavat yhdistyksen jäsenet jäsenkirjeessä tarkemmat hakuohjeet. Jaossa on 3 X 750 euron matka-apuraha, jonka edellytyksenä on matkakertomuksen kirjoittaminen joko yhdistyksen jäsensivustolle tai mieluiten yhdistyksen verkkosivuston yleiseen osioon.

Blogikirjoituksia ajankohtaisista teemoista kognitiivisen psykoterapian kentältä otetaan edelleen mieluusti vastaan. Sähköpostiosoite blogitekstejä varten on vaihtunut, joten jatkossa tekstit voi lähettää osoitteeseen:

blogit@kognitiivinenpsykoterapia.fi

 

 

TorontoIrena Miettinen pääsi osallistumaan Torontossa järjestettyyn Greenbergin tunnekeskeisen terapian koulutukseen!

Lue päivitys Irenan matkasta mitä ajatuksia ja kokemuksia matka hänellä herätti!

Linkki blogitekstiin alla:

http://view.24mags.com/publication/kognitiivinenpsykoterapia/c06aa83cf238e299d17f1cb1fd267f80

Kuva Sigesistä.

Maaria Koivisto kävi Barcelonan kupeessa Sitgesissä Epävakaa persoonallisuus-kongressissa!

 

 

Lue Maarian mietteitä ja koe mitä matkaan mahtui!

 

Linkki blogitekstiin alla:

http://view.24mags.com/publication/kognitiivinenpsykoterapia/67da03ced75a982ce4dce800684416b3

Uusi syksy, uusi blogi ja uusi blogivastaava. Vaikka bloggaaminen onkin minulle uutta, niin yhdistystoiminta ja sen tarpeet ovat varsin tuttuja asioita muista yhdistyksistä. Yhdistyksellä voi tarkoitusperistään riippuen olla lukuisia tavoitteita, joita voidaan toteuttaa eri keinoilla. Yksi yhdistyksen ydintoiminta on toimia yhteisen informaation levittämisen alustana jäsenistön tarpeisiin. Kopsy on aktiivisesti nykyaikaistamassa tiedottamista ja lisäämässä vuoropuhelua jäsenistön ja hallituksen välillä. Yhdistyksen toiminnassa, koulutuksissa ja tieteellisessä tutkimuksessa tapahtuu jatkuvasti mielenkiintoisia ja tärkeitä asioita, joita voidaan Kopsyn verkkosivujen kautta nostaa jäsenistön käyttöön. Yhtenä esimerkkinä voisin mainita äskettäin Lopputöitä-osioon lisätyt, keväällä Helsingistä valmistuneiden terapeuttien lopputöiden tiivistelmät, jotka ovat yhteystietoineen luettavissa siellä. Allekirjoittaneen oman tiivistelmän lisäksi siellä on monia muita tiivistelmiä, jotka avaavat lopputöiden teemoja tarkempaa tarkastelua varten. Verratuna siihen, että mittava niihin käytetty työ ja tuoreet kirjallisuuskatsaukset jäisivät näkymättömiin, jos tiivistelmät jäisivät ainoastaan Yliopiston arkistoihin, antaa niiden julkaiseminen nyt mahdollisuuden tutustua tuoreisiin teksteihin ja näkökulmiin, joita voi jakaa muiden mahdollisten aiheesta kiinnostuneiden kannalta. Myös käsillä olevalla blogi-osiolla on jatkossa aktiivinen rooli tässä tiedottamisessa, tarkoituksena on keventää ja helpottaa tiedottamista yhdistyksen kannalta yleisistä ja ajankohtaisista asioista hallituksen puolesta ja vastaavasti saada vaikka jäsenistön vierasbloggaajien kautta kokemuksia, näkökulmia ja ideoita esille. Joten, jos haluat jakaa ajatuksiasi tai kokemuksiasi kognitiivisen psykoterapian, ammatillisten näkökulmien tai tieteellisesti mielenkiintoisten asioiden piiristä blogin muodossa, niin ota yhteyttä!

 

 

Terv. Niklas Granö, Kopsyn blogivastaava

Yhdistys on lähettänyt kannanottonsa Palko-työryhmän psykoterapioita koskevaan suositusluonnokseen 13.8.2018.

Palkon Mielenterveys- ja päihdepalvelujaoston laajaan pohjatyöhön perustuvassa suositusluonnoksessa todetaan psykoterapioiden hyödyt suhteessa niistä yhteiskunnalle syntyviin kohtuullisiksi arvioitaviin kustannukseen kiistattomiksi. Suositusluonnoksen mukaan vaikuttavaksi todetut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät, kuten kognitiivinen psykoterapia, kuuluvat mielenterveys- ja päihdehäiriöissä terveydenhuollon palveluvalikoimaan ja niitä tulisi olla tarjolla osana tavoitteellista ja tarpeenmukaista hoitoa tai kuntoutusta eriasteisissa häiriöissä.

 

Suositusluonnos on erityisen tärkeä nykyisessä terveydenhuollon muuttavassa ja rahoituksellisesti epävarmanakin koetussa tilanteessa, jossa se vahvistaa psykoterapioden aseman yhteiskunnan edelleen tukemana tärkeänä hoito- ja kuntoutusmuotona.

Tutustu yhdistyksen kannanottoon tästä:

Luote Oy:n järjestämässä kansainvälinessä seminaarissa syvennytään tällä kertaa skeematerapiaan ja moodityöskentelyyn Eckhardt Roedigerin koulutuksessa. Maanantaina 4.6. kokoonnumme perinteiseen, kesäiseen jäseniltaan, jossa infoa Kanta-järjestelmästä sekä rentoa yhdessäoloa.  

Yhdistyksen vuosikokous lähestyy! Kokoonnumme Ostrobotnian Baarikabinetissa, osoitteessa Töölönkatu 3, Helsinki. Kahvi ja ilmoittautuminen alkavat klo 15:15 ja klo 16:00 kuulemme LT Anita Saariahon esityksen aiheesta Aleksitymia, krooninen kipu ja skeemat.

Varsinainen vuosikokous alkaa klo 17:00 ja kokouksen jälkeen osallistujille on tarjolla juomaa, iltapalaa sekä lämminhenkistä verkostoitumista ja hyvää seuraa! 

Tervetuloa! 

Haku syksyllä 2018 alkavaan Turun yksilöpsykoterapeuttikoulutukseen on nyt käynnissä ja hakemuksia otetaan vastaan 23.4.18 saakka. Koulutus antaa valmiudet toimia itsenäisesti psykoterapeuttina ja koulutuksesta valmistuneet osaavat laaja-alaisesti soveltaa kognitiivisen psykoterapian teoreettista viitekehystä. Koulutuksen kohderyhmänä ovat terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattihenkilöt.

Lisätietoa koulutuksesta ja tarkemmat hakuohjeet löytyvät Turun yliopiston verkkosivuilta, osoitteesta 

http://www.utu.fi/fi/sivustot/psykoterapeuttikoulutus/Sivut/kognitiivinen-yksilopsykoterapeuttikoulutus.aspx

Tarkempi kuvaus koulutuksen sisällöstä löytyy oheisesta koulutusesitteestä.

Tämän kevään kouluttajafoorumi pidetään la 7.4. Helsingin Ostrobotnialla. Teemana tällä kertaa psykoterapeuttikoulutusten käytäntöjen yhdenmukaistaminen. Jäsenille lisätietoa tapahtumasta jäsenalueella, kohdassa Kouluttajafoorumi.