Jäsenalueen arkisto

Ajankohtaista Kopsy:ssa

Joululomat on vietetty ja nyt on aika taas ryhtyä toimeen. Jäsenten kannattaa seurata tiedotusta tulevista tapahtumista!

Remco van der Wijngaart

Remco van der Wijngaart on tuonut Hollanista osaamistaan ja ammattitaitoaan ISST-kurssiin osallistuneille.

Inspiraatiota niin kotimaasta kuin ulkomailtakin

Kirja sai lähtölaukauksensa, kun taitonäkökulman tarve nousi esiin Minna Sadeniemen, Kirsi Jänkälän ja kumppaneiden kirjoittaessa opasta kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastaville.

Terapeuttinen valta

Kristiina Brunila, Esko Harni, Antti Saari ja Hanna Ylöstalo ovat toimittaneet osuuskunta Vastapainon julkaiseman kirjan Terapeuttinen valta: onnellisuuden ja hyvinvoinnin jännitteitä 2000 -luvun Suomessa (Tampere 2021).