Ajankohtaista

 

Kongressin tapahtumapaikka CityCube sisältä
Kongressin tapahtumapaikka CityCube sisältä
Maailman kognitiivisten ja käyttäytymisterapioiden  kongressi keräsi osanottajia monilta maailman kolkilta päivittämään tietonsa ja perehtymään uusimpiin alalla tehtäviin tutkimuksiin. Lasten kanssa työskentelevänä psykoterapeuttiopiskelijana koin kongressin ohjelman yleisesti todella hyvänä, joskin moniin työpajoihin ja seminaareihin oli tilanpuutteen vuoksi vaikea mahtua mukaan.

 

 

 

 

 

 

Kuumina teemoina läpi kongressin toistuivat erilaiset puhelin- ja internet-pohjaiset CBT- sovellukset, joita on kehitteillä eri maissa eri tarkoituksiin. Lisäksi skeematerapiasta oli paljon erilaisia koulutuksia. Lasten psyykkisten oireiden hoidosta mieleen jäi erityisesti professori Silvia Schneiderin luento, jossa hän kävi läpi, mitä kognitiivisten psykoterapioiden vaikuttavuudesta tiedetään tähän mennessä.

 

 

 

       

 

 

 

WCBCT_Berlin
Berliinin kongressi oli täynnä antoisia luentoja

Toisena kohokohtana voisin mainita aamupäivän, jossa käsiteltiin lasten tunnekylmiä ja käytösoireita. Kongressiin liittyi myös hauska illanvietto.

 

 

Riikka Riihonen

 

 

 

 

 

 

 

 

WCBCT_4
Tapahtumapaikka CityCube ulkoa

 

 

 

WCBCT3
CityCube ja kongressiväkeä

 

 

 

'

 

 

 

 

 

 

WCBCT_6
Kuva Spree-joen varrelta, takana Berliinin katedraali ja Alexanderplatz

 

Erityisasiantuntija, sosiaalipsykologi ja psykoterapeutti Nina Vaaranen-Valkonen on ollut kehittämässä laajassa asiantuntijayhteistyössä kognitiivis-behavioraaliseen teoriaan pohjautuvaa  Omahoito-ohjelmaa henkilöille, jotka ovat huolissaan seksuaalisesta kiinnostuksestaan lapsiin. Ohjelma löytyy Mielenterveystalo.fi sivustolta sekä suomeksi, että englanniksi sekä pimeästä verkosta (Tor)

Nina Vaaranen-Valkonen johtaa Lasten suojelu ja Nettivihje tiimiä, joka tekee laaja-alaista työtä lasten suojelemiseksi seksuaaliselta häirinnältä, houkuttelulta ja seksuaaliväkivallalta erityisesti digitaalisissa ympäristöissä. Hän on tiiminsä kanssa ideoinut keinoja, miten omahoito-ohjelman löytäisivät myös ne henkilöt, joilla on merkittävä riski syyllistyä lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin. Ninan tiimissä syntyi ajatus viedä tieto ohjelmasta anonyymiin Tor-verkkoon ja siellä Ahmia- hakukonetta käyttäville henkilöille, jotka hakukoneella etsivät lasten seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuva ja videomateriaalia. Helsingin Sanomat kirjoitti artikkelin omahoito-ohjelmasta, ja HS:n tilaajat pääsevät lukemaan sen täältä  Ohjelmaan lisättiin keväällä 2019 myös tieto kaikista Euroopan auttavista palveluista, jotta lapsista seksuaalisesti kiinnostuneet ihmiset löytäisivät  oman maansa palvelut. 

Nina tekee tiiminsä kanssa vahvaa kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä lasten suojelemiseksi seksuaaliväkivallalta. Yhteistyötä tehdään muiden järjestöjen, yritysten, muiden moniammatillisten toimijoiden ja viranomaisten kanssa. Lasten suojelu ja Nettivihje on osa kansainvälistä INHOPE verkostoa ja tiivistä yhteistyötä tehdään  Keskusrikospoliisin, EUROPOLin ja INTERPOLin kanssa.   

Heinäkuussa Nina esittelee omahoito-ohjelman Berliinin WCBCT maailmankongressissa. Poster “CBT- based online self-help program for people who have sexual interest in children” (Reference: PO_Vaaranen-Valkonen2061) Friday, July 19th at 15:00-17:30, Poster-Session 6.     

Lisätietoja Lasten suojelu ja Nettivihje toiminnasta

Suojellaan lapsia seksuaaliväkivallalta 

Omahoito-ohjelmasta: www.otanvastuun.fi

Selvitys lasten kokemasta seksuaalisesta häirinnästä ja siihen liittyvästä kiusaamisesta digitaalisessa mediassa

 

Nina Vaaranen-Valkonen
Nina Vaaranen-Valkonen

 

Loose & Remco

Skeemapsykoterapia on voimakkaassa nousussa Suomessa ja yhdistyksemme on Luote Oy:n ja ISST:n (The International Society of Schema Therapy (ISST) kanssa kouluttamassa maamme ensimmäisiin kuuluvia skeemapsykoterapeutteja. Kuvassa lasten skeematerapian kouluttaja Chistof Loose ja ensimmäiset kansainvälisen sertifikaatin mukaiset skeemapsykoterapeutti-koulutukset Suomessa pitänyt  Remco van der Wijngaart. Molemmat osuivat Luotteen tiloihin työnohjaamaan 8.6.19.

 

Ystävällisin terveisin, Kirsi Räisänen

 

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry ja Tampereen yliopisto käynnistävät uuden Valtioneuvoston asetuksen 1120/2010 mukaisen psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavan aikuisten kognitiivisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutuksen.

 

 

Sisältö:        

 Teoria- ja menetelmäopinnot 45op (320 tuntia), työnohjaus 13op (130 tuntia), koulutuspsykoterapia 4op (80 tuntia, josta  40 h ryhmämuotoista - ja 40h yksilöpsykoterapiaa) ja opinnäyte (10 op).  Tutustu tarkemmin:  https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/aikuisten-kognitiivisen-psykoterapian-psykoterapeuttikoulutus#show-tutustu !

 

Kohderyhmä:

Koulutus on tarkoitettu mielenterveysalan ammattilaisille koulu- ja opiskeluterveyden-huollossa, neuvoloissa, työterveyshuollossa ja järjestöjen palveluissa sekä psykiatristen akuutti- ja kuntoutusosastojen, poliklinikoiden ja päiväsairaaloiden henkilöstölle, jotka työssään voivat hyödyntää kognitiivisen psykoterapian menetelmiä (psykiatrit ja muut lääkärit, psykiatriset sairaanhoitajat, psykologit, sosiaalipsykologit, sosionomit, toimintaterapeutit ja sosiaalityöntekijät).

Soveltuvan pohjakoulutuksen lisäksi osallistujilta edellytetään vähintään kahden vuoden työkokemus mielenterveystyössä tai vastaavassa hoitotyössä, henkilökohtainen soveltuvuus psykoterapiatyön tekemiseen sekä mahdollisuus tehdä psykoterapiatyötä koulutuksen ajan.

 

Koulutuksen toteutus:

Koulutus on mahdollista suorittaa 3½ vuodessa oman työn ohella. Koulutus alkaa kaksipäiväisellä lähiopetusseminaarilla tammikuussa 2020. Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena teoriatietoa ja soveltavaa taitoa yhdistäen.

 

Pääkouluttajina toimivat Mervi Koivisto (psykologi, kognitiivinen kouluttajapsykoterapeutti) ja Allan Sandroos (psykologi, kognitiivinen seniorikouluttajapsykoterapeutti).

Muut kouluttajat ovat vaativan erityistason kognitiivisia psykoterapeutteja.

 

Hinta:           

Koulutuksen kokonaishinta on 22 330€ (3190€/lukukausi), alv 0%. Hintaan lisätään arvonlisävero, jos arvonlisäverolaki tai sen tulkinta muuttuu koulutuksen toteutusaikana.

Koulutuksen hinta sisältää teoria- ja menetelmäopetuksen lisäksi työnohjauksen ja ryhmämuotoisen koulutuspsykoterapian. Tämän lisäksi opiskelijan kustannettavaksi tulee omaa yksilöpsykoterapiaa 40 h, jonka hinta on 3400 €.

 

Haku:           

Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/aikuisten-kognitiivisen-psykoterapian-psykoterapeuttikoulutus#show-field-nondegree-admission .

Hakemusten tulee olla perillä 29.9.2019 mennessä.

 

Tiedustelut:  

Suunnittelija Maritta Harjunpää puhelin 050 599 4372 ja sähköposti maritta.harjunpää@tuni.fi

Koulutuksen johtajat

Mervi Koivisto, puhelin 040 7626 946 ja sähköposti mervi.koivisto@psykologipalvelu.com

Allan Sandroos puhelin 040 5298 606, 050 5912 216 ja sähköposti allan.sandroos@luukku.com .

 

Lataa koulutuksen esite tästä

Turussa on ryhmä psykoterapeutteja tutkinut Videotalk- menetelmää, josta on julkaistu äskettäin artikkeli Tarja Koffertin johdolla Journal of Contemporary Psychotherapy-lehdessä.

 

Tarjan mukaan Videotalk-menetelmä perustuu siihen, että potilas tallentaa tulevaan psykoterapiatapaamiseen kotona tietyn teeman ympäriltä videomateriaalia. Tallentaminen on nelivaiheinen prosessi, jonka ensimmäisessä vaiheessa potilas puhuu vapaasti terapiatunnilla annetusta teemasta. Toisessa vaiheessa kotona tehty videotallenne katsotaan yhdessä vaiheittain vastaanotolla läpi. Tässä ns. kokemuksellisessa ja moniaistisessa työvaiheessa potilas kuulee ja näkee reaktionsa tallenteelta eli oppii miten maladaptiivinen skeema vaikuttaa häneen. Kolmannessa vaiheessa potilas tekee videon kotona, jossa hän kertoo mitä hän oppi toisen vaiheen keskustelusta terapeutin kanssa ja mitä muutoksia hän jatkossa aikoo tehdä vointinsa parantamiseksi. Neljännessä vaiheessa eli hoidon lopussa potilas tekee koosteen koko hoitoprosessista, johon hän kerää keskeiset huomiot omista havainnoista, video katsotaan yhdessä vastaanotolla läpi. Koostetta potilas käyttää mikäli relapsi uhkaa hoidon päätyttyä.

Artikkelin saa auki tästä linkistä: https://rdcu.be/bz3Q8

 

Kirjoittajista Sinikka Luutonen on saanut tukea artikkelin viimeistelyyn Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen Irma Karilan rahastosta.

Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen KOPSY:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 6.4.2019 Helsingissä ravintola Ostrobotnialla. Kokousta edelsi PsT Niko Flinkin mielenkiintoinen ja ajankohtainen luento skeemoista ja niiden suhteesta masennukseseen ja itsetuhoisuuteen. Tohtori Flinkin väitöskirja on vapaasti saatavilla Itä-Suomen Yliopiston sivuilta.

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käytiin läpi yhdistyksen taloustilanne ja esiteltiin edellisen vuoden toimintakertomus ja käytiin läpi tulevan vuoden toimintasuunnitelma. Jäsenistö on saanut runsaasti katetta jäsenyydelleen, mm. jäseniltoja, koulutuksia, apurahoja tutkimiseen ja konferenssimatkaamiseen. Tulevana vuonna jatkuu toiminta edellisen kaltaisena ja lisäksi on tulossa mielenkiintoinen jäsenmatka Pietariin! KOPSY:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa ensi vuoden Kirsi Räisänen.

 

Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi KOPSY:n omistaman Luote OY:n ajankohtainen tilanne. Luote OY vastaa kognitiivisen terapian koulutustoiminnasta ja on 100% KOPSY:n omistama yritys. Luote OY:n talous on vakaa ja toimintaa vie nyt eteenpäin uusi parivaljakko, toimitusjohtaja Susan Laitala ja uusi hallituksen puheenjohtaja Anna Simonsen, uuden hallituksen kanssa. Onnea matkaan!

Lääkäriseura Duodecim julkaisi joulukuussa lasten ja nuorten käytöshäiriöiden käypähoitosuosituksen. Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen jäsen Jorma Fredriksson oli mukana suositusta laatineessa työryhmässä. Kopsyn hallituksen kokouksessa vieraillut Fredriksson ehti kommentoida projektia. ”Tavattoman kiinnostava, mutta myös varsin työläs homma”, luonnehti Jorma Fredriksson työskentelyä. ”Minun työni kohdentui käytöshäiriöiden psykososiaalisiin hoitomuotoihin. Kognitiivisten hoitomuotojen vaikuttavuudesta on suhteellisen hyvää näyttöä, mutta käytöshäiriöt ovat hoidollisesti haastava teema. Kiinnostavaa oli myös hoitomuotojen kehityssensitiivisyyden tarkastelu”. Suositus on löytyy sivustolta duodecim.fi.

Kognitiivisen psykoterapian kannalta toinen merkittävä uutinen on loppuvuodesta julkaistu kirja "Lasten ja nuorten kognitiiviset ja käyttäytymisterapiat" (Duodecim). Kirja on ensimmäinen kattava teos kognitiivisen terapian menetelmistä lapsille ja nuorille. Kirjan toimittaja -ja kirjoittajakunnassa onkin hyvä edustus eri aihealueisiin perehtyneitä kopsyläisiä asiantuntijoita, ja nyt näiden asiantuntijoiden näkemykset ovat toimitettu samoihin kansiin. Kirja palvelee laajuudeltaan niin lasten ja nuorten hoidon parissa työskenteleviä psykoterapeutteja kuin myös psykoterapeutiksi koulutettavia tai psykoterapeuttisista menetelmistä kiinnostuneita lähdekirjallisuutena ja hakuteoksena. Toisaalta kirjaan on haettu sisältöä, joka palvelee myös paljon laajemmin lasten ja nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia kaikilla toimintasektoreilla. Tämän vuoksi kirjassa esitellyt työtavat on kuvattu niin konkreettisina, että ne antaisivat aineksia suoritettaviin interventioihin ja työskentelymalleihin myös kuraattoreille, koulupsykologeille, opettajille ja erilaisille lasten ja nuorten ohjaajille laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon kentässä.

Vaikka kesään on vielä aikaa, niin on hyvä huomioida jo nyt että 17-20.7.2019 pidetään WCBCT - konferenssi Berliinissä, mikä kokoaa jälleen yhteen kaikki kansainvälisesti merkittävät tutkijat ja kliinikot kognitiivisen psykoterapian alueelta. Konferenssi tarjoaa hienot puitteet verkostoitua kollegoiden kanssa ja päivittää tietoja monilta kognitiivisen psykoterapian alueilta.

Tärkeitä ajankohtaisia asioita ovat jo nyt kalenteroitavaksi vuosikokous 6.4 ja suunnitteilla oleva yhdistyksen ekskursio Pietariin elokuun puolivälissä. Näistä tulee tarkempaa tietoa myöhemmin. Lisäksi vuosittainen Kopsyn matka-apuraha haku on alkamassa ja tästä saavat yhdistyksen jäsenet jäsenkirjeessä tarkemmat hakuohjeet. Jaossa on 3 X 750 euron matka-apuraha, jonka edellytyksenä on matkakertomuksen kirjoittaminen joko yhdistyksen jäsensivustolle tai mieluiten yhdistyksen verkkosivuston yleiseen osioon.

Blogikirjoituksia ajankohtaisista teemoista kognitiivisen psykoterapian kentältä otetaan edelleen mieluusti vastaan. Sähköpostiosoite blogitekstejä varten on vaihtunut, joten jatkossa tekstit voi lähettää osoitteeseen:

blogit@kognitiivinenpsykoterapia.fi