Jäseneksi?

VARSINAINEN JÄSEN 

Voit hakea varsinaiseksi jäseneksi, mikäli olet valmistunut kognitiiviseksi psykoterapeutiksi esimerkiksi Luotteen, Kopsyn:n, Integrumin tai SKY:n (kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutit) koulutusohjelmasta. Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään myös Luotteen ja Kopsy:n psykoterapeuttikoulutuksessa olevat opiskelijat. Opiskelijajäsen on ensimmäisen jäsenvuoden vapaa jäsenmaksusta.  

 

KANNATTAJAJÄSEN 

Kannattajajäsenyyttä voivat hakea kaikki kognitiivisesta terapiasta kiinnostuneet. 

 

JÄSENEDUT

Varsinaisella jäsenellä on oikeus liittyä Minduu:n terapeuttiluetteloon, äänioikeus yhdistyksen vuosikokouksessa ja oikeus asettua ehdokkaaksi yhdistyksen hallitukseen. Muuten varsinaisella jäsenellä ja kannattajajäsenellä on samat jäsenedut, alennus koulutuksista ja julkaisuista sekä mahdollisuus hakea apu- ja matkarahoja.  

 

MITEN HAEN JÄSENYYTTÄ 

Jäseneksi haetaan alla olevalla lomakkeella. Hakemus käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa, hakuprosessiin menee normaalisti noin kuukausi. Tämän jälkeen saat tiedon jäsenyyden hyväksynnästä ja laskun jäsenmaksusta sähköpostiisi. 

 

JÄSENYYS JA JÄSENMAKSU 

Jäsenmaksun suuruus määritellään vuosittain vuosikokouksessa seuraavalle kalenterivuodelle. Yhdistyksen sääntöjen mukaan varsinaiset ja kannattajajäsenet maksavat samansuuruisen jäsenmaksun. Jäsenmaksu on suoritettava ennen kalenterivuoden loppua. 

 

Jäsenen katsotaan kuuluvan yhdistykseen niin kauan kunnes hän kirjallisesti (alla olevaa lomaketta käyttäen)ilmoittaa eroavansa yhdistyksestä, tai mikäli jäsen erotetaan. Tämä koskee myös kannattajajäseniä.  

 

Eläkkeellä, pitkällä sairaslomalla, työttömänä, äitiyslomalla tai muussa vastaavassa tilanteessa olevat jäsenet voivat pyynnöstä saada jäsenmaksuun 50%:n alennuksen. Alennusta voi hakea alla olevalla lomakkeella kirjoittaen toiveen kohtaan lisätiedot.  

MYÖS MUUT NIMI JA OSOITEMUUTOSTIEDOT VOIT HOITAA OHEISTA LOMAKETTA KÄYTTÄEN.  

Jäsenhakemuksen voi lähettää oheiseen sähköpostiin:

jasenhakemukset@kognitiivinenpsykoterapia.fi