Kirjallisuutta

Suomenkielistä kirjallisuutta

 • Bourne, Edmund J. Vapaaksi ahdistuksesta, työkirja paniikista ja peloista kärsiville. Rikurex 1999.
 • Foa E. B. & Wilson, R. Kerrasta poikki. Vapaaksi pakko-oireista ja rituaaleista. Lyhytterapia-instituutti, Helsinki 1996.
 • Hakanen A & Kokko A-M (toim.) Näkökulmia psykoterapiatyöhön – Kognitiivis-kostruktiivista psykoterapiaa teoriassa ja käytännössä. Jyväskylä: Jyväskylän koulutuskeskus, 2007.
 • Holmberg, N. (1998) Kognitiivisen terapian työtapoja. Päihdehuollon koulutusaineistosarja n:o 9. Järvenpää. **
 • Holmberg, N. (2000) Kognitiivinen terapia ja persoonallisuushäiriöt. Päihdehuollon koulutusaineistosarja n:o 10. Järvenpää. **
 • Holmberg Nils: Huumausaineongelmaisen korvaushoitopotilaan kognitiivinen perheterapia. A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 41, Helsinki 2002.(tilaukset ks.http://www.a-klinikka.fi/)
 • Holmberg Nils (toim.) Kognitiivinen pari- ja perheterapia. Järvenpään sosiaalisairaalan koulutusaineistosarjan julkaisuja nro 11. Järvenpää 2002.(tilaukset Järvenpään sosiaalisairaala)
 • Karlsson Hasse, Koivisto Maaria, Nikkilä Heikki ja Stenberg  Jan-Henrytoim.: Epävakaan persoonallisuushäiriön hoito. Duodecim 2009
 • Karila I. & Kokko A-M. Krooninen Masennus –mitä on tehtävissä. Helsinki. Edita. 2008.
 • Kivinen P. Psykoottisen kokemuksen avautuminen. Näkökohtia skitsofreniapotilaan kognitiivisesta terapiasta. Argumentteja 1/1999.Mielenterveyden Keskusliitto.
 • Kuusinen K-L. (toim) Kognitiivinen psykoterapia ja kiintymyssuhdeteoria. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisu 4, Jyväskylän yliopistopaino, Jyväskylä 2000.
 • Kähkönen S, Karila I ja Holmberg N (toim.). Kognitiivinen psykoterapia 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim, 2008
 • Kähkönen-Karila-Holmberg(toim.) Kognitiivinen psykoterapia, Helsinki: Duodecim 2001*
 • Laaksonen Ritva, Heikkilä Liisa Matka masennuksesta minuuteen. Kirjapaja Oy 2001
 • Niemi P. Paniikkihäiriön kognitiivis-behavioraaliset psykoterapiat. Kirjassa Paniikkihäiriö.        Konsensuskokous 6.-8.11.2000. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Akatemia, Vammala 2000.
 • Seligman, Martin E.P. Optimistin käsikirja. Otava, 1992.
 • Tiuraniemi, J. Psykoterapia vastavuoroisena prosessina. Turun yliopiston psykologian tutkimuksia 96, Turku 1993.
 • Toskala A. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia: uudet kehityslinjat ja sovellukset. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä 25, Jyväskylä 1996.
 • Toskala A. Pelot ja niiden voittaminen. Writers’ house, 1997.
 • Toskala A. Kognitiivisen psykoterapian teoreettisia perusteita ja sovelluksia. Jyväskylän koulutuskeskus, 1999.
 • Toskala A. Kognitiivinen näkökulma paniikkihäiriöön. Kirjassa:Paniikkihäiriö. Konsensuskokous 6.-8.11.2000. Suomalainen Lääkäriseura uodecim ja Suomen Akatemia, Vammala 2000.
 • *Kognitiivinen psykoterapia -kirjaa voi tilata Duodecimista puh. 09-61885408 tai 09-618851 sekä fax. 09-61885400
Lue lisää

Englanninkielistä kirjallisuutta

 • Beck A. T. Cognitive therapy and the emotional disorders. International Universities Press, New York, 1976.
 • Beck A.T., Emery, G. & Greenberg, R.L. Anxiety disorders and phobias: a cognitive perspective. Basic Books, New York, 1985.
 • Beck A.T., Freeman, A. and Ass. Cognitive therapy of personality disorders. The Guilford Press, New York, London 1990.
 • Beck J.S. Cognitive therapy: Basics and beyond. Guilford Press, New York 1995
 • Beck, A.T., Rush, J.A., Shaw, B.F. & Emery G. Cognitive therapy of depression. John Wiley, Chichester, New York, Brisbane, Toronto, 1979.
 • Clark, D.M. & Fairburn, C.G. (toim.) Science and practice of cognitive behaviour therapy. Oxford University Press. 1997.
 • Clark, D.M. & Salkovskis, P.M. Cognitive therapy with panic and hypochondriasis. Pergamon Press, Oxford 1991.
 • Crittenden, P.M. Attachment and psychopathology. Kirjassa: S.
 • Goldberg,Muir & J. Kerr: Attachment theory. Analytic Press 1995.
 • Dominic H. Lam, Steven H.Jones, Peter Hayward, Jennifer Bright:Cognitive Therapy for Bipolar Disorder.  Wiley,1999.
 • Dryden W. Rational-emotive counselling in action. Sage Publications, London, 1990.
 • Greenberg L.S., Rice, L.N. and Elliot R. Facilitating emotional change. The moment-by-moment process. The Guilford Press, New York, London 1993.
 • Greenberg, L.S. & Paivio, S.C. Working with emotions in psychotherapy. Guilford, New York 1997.
 • Greenberger, D & Padesky, C A: Mind over Mood: A Cognitive treatment manual for clients. Guilford 1995.
 • Guidano V.F. The self in process. Toward a post-rationalist cognitive therapy. The Guilford Press, New York, London 1991.
 • Guidano, V.F. & Liotti, G. Cognitive processes and emotional disorders. The Guilford Press, New York, 1983.
 • Guidano, V.F. Complexity of the self. The Guilford Press, New York 1987.
 • Harter S. The construction of the self. A developmental perspective. The Guilford Press, 1999.
 • Hawton K, Salkovskis P M, Kirk J & Clark D M (eds.) Cognitive behaviour therapy for psychiatric problems. Practical guide. Oxford University Press, Oxford 1989.
 • Holmes, J. (1993) John Bolwby & Attachment theory. London: Routledge.
 • Horowitz, M.J. (ed) Person schemas and maladaptive interpersonal patterns. The University of Chicago Press, Chicago 1991.
 • Kingdon, D.G. & Turkington, D. Cognitive behavioral therapy of schizophrenia, The Guilford Press, New York 1994.
 • Layden M A, Newman C F, Freeman A. & Byers Morse S . Cognitive therapy of borderline personality disorder. Allyn and Bacon, Boston 1993.
 • Linehan M.M. Cognitive -behavioral treatment of borderline personality disorder. Guilford, 1993. (tähän myös manuaali ja opetusvideo)
 • Mahoney M.J. (ed) Cognitive and constructive psychotherapies. Theory, research, and practice. Springer publishing company, New York 1995.
 • Padesky C A & Greenberger D. Clinician’s guide to mind over mood. The Guilford Press, New York, 1995.
 • Perris, C. & McGorry P.D. Cognitive psychotherapy of psychotic and personality disorders. Handbook of theory and practice. Wiley, New York 1998.
 • Powers M. & Dalgleish T. Cognition and emotion. From order to disorder. Psychology Press. 1997.
 • Ryle A. Cognitive analytic therapy: active participation in change. Wiley, Chichester 1990.
 • Safran J.D. & Muran, J.C. Negotiating the Therapeutic Alliance. A Relational Treatment Guide. The Guilford Press. New York 2000.
 • Safran J.D. & Segal, Z.V. Interpersonal process in cognitive therapyBasic Books, New York 1990
 • Safran, J.D. Widening the scope of cognitive therapy. The therapeutic, emotion and the process of change. Jason Aronson, London 1998.
 • Salkovskis P M. (ed.) Frontiers of cognitive therapy. The Guilford Press, New York 1996.
 • Sanders D. Counselling for psychosomatic problems. Sade Publications, London 1996.
 • Taylor, G J, Bagby M R & Parker J Dorders of affect regulation. Cambridge University Press, Cambridge 1997.
 • Wells, A. Cognitive therapy of anxiety disorders. Wiley 1997.
 • Wills F & Sanders D. Cognitive therapy. Transforming the image. The Sage Publications, London 1997.
 • Young, J.E. Cognitive therapy for personality disorders: a schema-focused approach. Professional Resourse Press, Sarasota, Florida1994.
Lue lisää

Ruotsinkielistä kirjallisuutta

 • Anna Kåver & Åsa Nilsonne: Dialektisk beteendeterapi vid emotionell instabil personlighetsstörning.  Natur och Kultur 2002.
 • Astrid Palm Beskow, Jan Beskow & Maria Teresa Miro’: Kognitiv psykoterapi och medvetenhetsutvecling. Om att leva i konvivialitet. Center för Kognitiv psykoterapi och utbildning, Göteborg 2001.
 • Beck A. T. Bara kärlek räcker inte. Natur och Kultur 1990
 • Freeman A., Pretzer J., Fleming B. & Simon K. Kognitiv psykoterapi i klinisk tillämpning. Pilgrim Press 1994
 • Giacomo d´Elia:Kognitiv psykoterapi. Ett samarbetsprojekt med patienten. SfpH 2000.
 • Holmberg N. Identifikationsprocesser och behandling av alkoholproblem. Helsingfors Universitet: socialpsykologiska institutionens rapportserie 1/1995
 • Holmberg N. Flickan från Ibiza. Sokratisk dialog med kvinnlig missbrukare. Nordisk Alkohol- och narkotikatidskrift 17 (3): 187-201, 2000
 • Holmberg N. (1995) Öppna landskap. Om missbruk och finsk frihetslängtan. Nordisk Alkoholtidskrift 12 (3): 132-139
 • Holmberg N. (1996) I våra kvarter. Missbruk och kulturella föreställningar. Nordisk Alkoholtidskrift 13 (3): 142-149
 • Holmberg N. (1997) Sociala identifikationer och behandling av alkoholproblem. Nordisk Alkohol- & Narkotikatidskrift (1) 21-30
 • Kåver A. Social fobi. Cura 1999
 • Mörch M., Rosenberg N. & Elsass P. Kognitiva behandlingsformer. Natur och Kultur 1996
 • Palm A., Andersson C., Freeman A., Juhela P. & Palm U.Kognitivt förhållningssätt. Natur och Kultur 1994
 • Perris C.Ett band för livet. Bowlbys anknytningteori och psykoterapi. Natur och Kultur 1996
 • Perris C. & Perris H.Personlighetsstörningar. Uppkomst och behandling i ett utvecklingspsykopatologiskt perspektiv. Natur och Kultur 1998
 • Perris C. & Linge E. När cirkeln fullbordas. Natur och Kultur 2000
Lue lisää