Ajankohtaista

YHDISTYKSEN KOKOUS TO 28.10.2021

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry;n ylimääräinen yhdstyskokous pidetään torstaina 28.10.2021 klo 18.00 varsinaisille jäsenille.

Lämpimät onnittelut apurahan saaneille!

Apurahan vastaanotti tänä vuonna Helga Mannerström, Reetta Aalto-Setälä ja Arja Suovesi-Pöysti!

Luote Oy ja Skeematerapia-instituutti järjestävät ensimmäisen kansallisen skeematerapiaseminaarin 12.11.2021 klo 8-16.30 Helsingissä. 
Tutustu ohjelmaan oheisen linkin kautta ja ilmoittaudu mukaan 22.10. mennessä!

Skeematerapiaseminaarin hengessä KOPSYN COCKTAILIT
TERVETULOA NAUTTIMAAN YHDESSÄOLOSTA JA KELLOBAARIN UPEISTA TARJOILUISTA  
Perjantaina 12.11.2021 KLO 18.30-21.30
Ravintola Teatterin Kellobaari, Pohjoisesplanadi 2

 
Illan järjestää Kognitiivisen psykoterapian yhdistys Kopsy Ry
Ilmoittautuminen 28.10.2021 mennessä tästä.
Hinta Kopsyn jäsenille 20€, muille 40€
Myös avecit ovat tervetulleita!

Skeematerapia-instituutti tarjoaa skeematerapeuttista koulutusta Luote Oy:n alaisuudessa. Sen toimintaa kehittää ja koordinoi SIG (Special interest Group), joka toimii Kognitiivisen psykoterapia yhdistyksen alaisena. Nyt Luote on julkaisut omat sivut Skeematerapia-instituutille.

Kopsyn sääntömääräinen vuosikokous pidettiin etäkokouksena. Vuosikokouksessa myönnettiin vastuuvapaus edelliselle hallitukselle ja valittiin uusi hallitus Kopsylle.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Niklas Granö,
muun hallituksen jäsenet ovat Satu Kaski, Nonna Vanhalakka, Janne-Jukka Huopaniemi, Laura Salmijärvi, Heidi Pyykkönen uudet jäsenet, Kimmo Pihlaja ja Mervi Koivisto jatkavat uudelle kaksivuotiskaudelle.

Varajäseniä ovat Niina Jukkara ja Hannele Helander.

 

Koko hallitusta kiitetään jäsenistön eteen tehdystä hyvästä työstä kaudella 2020-2021!

 

HS:ssa 17.1. ilmestynyt Pihla Loulan artikkeli psykoterapeuttikoulutusten maksuttomuudesta on erittäin tarpeellinen. Maksutonta psykoterapeuttikoulutusta vaativa kansalaisaloite on iloksemme etenemässä eduskunnan käsittelyyn, kun vaadittavat 50000 ääntä tulivat täyteen. Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen hallituksen ja Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy:n puolesta kannatamme maksutonta psykoterapeuttikoulutusta. Psykoterapia on tutkitusti tehokas hoitomuoto moniin psyykkisiin ongelmiin ja se tukee työssä jaksamista. Tällä on suuri kansantaloudellinen vaikutus ja subjektiivista hyvinvointia lisäävä merkitys. Hakijamäärät psykoterapeuttikoulutuksiin ovat viime vuosina lisääntyneet. Psykoterapeuteille tulee jopa päivittäin useita yhteydenottoja psykoterapiaan hakeutuvilta asiakkailta. Psykoterapeutteja tarvitaan lisää. Psykoterapiaa tulisi olla helpommin ja matalammalla kynnyksellä saatavilla. Koulutettavien määrää on lisättävä mutta koulutuksen maksullisuuden vuoksi soveltuvien hakijoiden mahdollisuus hakeutua psykoterapeuttikoulutuksiin ei ole tasa-arvoista. Psykoterapeuttikoulutus on ainoita opiskelijan osin tai täysin itse kustannettavia terveydenhuollon koulutuksia, vaikka mm. kognitiivisia psykoterapioita suositellaan useissa Käypä hoito -suosituksissa, Kelan kuntoutuspsykoterapiaan on subjektiivinen oikeus ja psykoterapian kysyntä on kasvussa.

On tärkeää, että maksuttomuusuudistuksen jälkeen ei tingitä psykoterapeuttikoulutuksen laadusta. Laadukas koulutus, työnohjaus ja koulutuspsykoterapia ovat laadukkaan ja turvallisen potilastyön edellytys. Psykoterapeuttikoulutusten kehittämisessä on käytettävä tutkittua tietoa ja näyttöön perustuvia menetelmiä säilyttäen samalla psykoterapian monitasoinen, vuorovaikutuksellinen ja elämäntilanteiden yksilölliset erot huomioon ottava luonne. Koska psykoterapiaan hakeutuvien ihmisten tarpeet ja elämäntilanteet ovat erilaisia, on oleellista, että psykoterapeuttiopiskelijat valitaan henkilökohtaisen soveltuvuuden perusteella ja että opiskelijoita tulee jatkossakin tulla eri aloilta sopivat pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset huomioiden. Parhaassa tapauksessa psykoterapeuttiopiskelijoiden moniammatillisessa koulutusyhteisössä toteutuu monialaisen tutkimustiedon ja kliinisen käytännön sekä kokemuksen vuoropuhelu ja synteesi.

On aika suoda psykoterapialle ja psykoterapeuttikoulutuksille virallinen asema sekä valtion rahoitus muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden ja -koulutusten tavoin. Kannatamme psykoterapeuttikoulutusten muuttamista julkisesti rahoitettavaksi erikoistumiskoulutukseksi, jolle yliopistot voisivat hakea valtion koulutuskorvauksia.

 

Outi Havia / psykoterapeuttikoulutusten toimialajohtaja / Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy

Janne-Jukka Huopaniemi / psykoterapeutti, sairaanhoitaja / Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen sihteeri

Pietarin jäsenmatka Dmitrii KovpakKognitiivisen psykoterapian yhdistyksen järjestämällä elokuiselle Pietarin matkalle osallistui 40 yhdistyksen jäsentä. Dmitrii Kovpak, Pietarin kognitiivisen psykoterapiayhdistyksen puheenjohtaja, piti meistä kollegoineen hyvää huolta. Lauantaina tutustuimme Ivan Pavlovin nimeä kantavaan instituuttiin, jossa meille oli järjestetty suomalais-venäläinen seminaari. Seminaarissa kuulimme venäjän psykoterapian historiasta, alkaen psykoanalyysistä ja Pavlovin tutkimusryhmän työstä, päättyen psykoterapian nykytilaan venäjällä. Venäläiset ovat ylpeitä siitä, että behaviorismin myötä kognitiivisen terapian juuret löytyvät heiltä Pietarista! Kuulimme myös esityksen metakognitiivisen terapian hyödyntämisestä somaattisille potilaille ja esityksen skeematerapiasta. Luennoille antoi tahattoman hauskan lisän tulkki, jonka suomen kielen taito ei aivan riittänyt psykoterapian erityissanastoon: ”Metakognitiivinen terapia keskittyy sisäongelmiin”. Matkan aikana tutustuimme lisäksi Pietarin kaupunkiin bussi- ja venekierroksen avulla.

 

 

Matkajärjestelyistä vastasi yhdistyksemme hallituksesta Minna Lammi ja Aleksi Jalava. Ohjelma oli hyvä, saimme nauttia hyvästä seurasta, näimme ja koimme paljon. Pietarilaisten vieraanvaraisuus oli päätä huimaavaa. Matka oli varmasti meille kaikille enemmän kuin odotimme.

 

Satu Kaski

PsT, Urheilupsykologi (sert.), Kouluttajapsykoterapeutti (VET), 

Coach, PCC, Työ- ja organisaatiopsykologi

 

Öinen Pietari

 

WCBCT

 

 

Matka-apurahan saaneen Eeva-Eerika Helmisen mietteitä

ja tunnelmia maailmankongressista Berliinistä pääset lukemaan tästä:

https://view.24mags.com/kognitiivinenpsykoterapia/wcbct-2019-eeva-eerika-helminen

Matka-apurahan saanut Heidrun Faninger-Lund kirjoitti kattavanWCBCT2019logo

kurkistuksen Berliinissä pidetyn maailmankonferenssin tunnelmaan ja

antiin. Lue koko blogiteksti tästä: https://view.24mags.com/kognitiivinenpsykoterapia/berliini-wcbct-2019-heidrun

wcbct_1
Kongressipaikka CityCuben pääsisäänkäynti

 

Berliinin maailmankongressi WCBCT2019 oli suurin koskaan järjestetty CBT -tapahtuma. Osallistujia oli yli 4000 ja neljä päivää pitivät sisällään 30 pre-congress workshopia 39 isoa kutsuluentoa, 183 symposiota, satoja poster -esityksiä ja vielä paljon muuta tieteellistä ohjelmaa, lisäksi sosiaalista ohjelmaa, ihmisten tapaamista ja vaikka mitä. Valtavuus näkyi ajoittain melkoisina logistisina ongelmina, tilaisuuksiin ei mahtunut eikä edes fyysisesti päässyt, parilla lounaalla ruoka loppui kesken. Sisällöllisesti kongressin anti oli tietysti valtaisa.

 

WCBCT_Berlin
Kuvassa luennoitsija Carolyn Webster-Stratton, University of Washington

Kongressin aikana ei ollut saatavilla tietoa eri maista tulleista osallistujamääristä, mutta kokemushavaintooli, että suomalaisia oli useita kymmeniä. Tarkka tieto tulee kongressinjärjestäjiltä myöhemmin. tapahtumasta on muutamassa muussakin kongressissa käyttämäni. Pyydetään jokaista nimeämään oma huippuhetkensä kongressista. Se synnyttää myös antoisia keskusteluja. Tällä kertaa vapaamuotoista suomalaisten reflektiokokoontumista pidettiin Biergarten Warsahuerstrassessa ja pääosa huippuhetkistä on saatu sieltä. Lisää kyselin lauantaipäivän aikana eri puolilla tapaamiltani. Jokainen sai siis nimetä yhden, mutta jos tämä huippuhetki oli jo tullut nimetyksi, sai listalle myös toisen huippuhetkensä.

 

 

 

HUIPPUHETKIÄ BERLIININ WCBCT 2019 MAAILMANKONGRESSISTA:

 • pyöreän pöydän keskustelu, jossa yksi potilasta esittävä näyttelijä, jonka  neljä terapeuttia (ACT, ST, CBASP ja CBT) vuorotellen kohtaa istunnossa
 • Paul Gilbertin intived address -luento
 • itse koettu virtuaalinen korkean paikan pelon altistus 3D-laseilla
 • Paul Gilbertin luennon lainaus: ”There is no doubt that being human is incredibly difficult and cannot be mastered in one lifetime”
 • Steven Hayesin livedemonstraatio in-congres -workshopissa
 • Resickin esitys traumasymposiossa
 • Skills-class lyhytterapioista
 • Christine Padeskyn invited address -luento sokraattisesta dialogista
 • terapeutin osuus terapian vaikuttavuudessa -symposio
 • Sylvia Schneiderin precongress -workshop käytöshäiriöisten laten vanhempien parityöskentelystä
 • Steven Hayesin ja Stefan Hoffmanin precongress-workshopissa kertoma tarina ystävystymisestään aiemman erileirisyyden jälkeen
 • israelilaisten demo nettipohjaisen oppimisalustan käytöstä terapiatyössä
 • paneelikeskustelu traumamielikuvista
 • congress partyn orkesteri ja tanssihuuma
 • Luotteen ständi ja siellä tapahtunut ulkomainen verkostoituminen ja kotimainen yhteisöllisyys
 • Steven Hayesin ja Stephan Hoffmanin precongress -workshop process based -terapiasta
 • symposio Chris Brewinin elämäntyön ja erityisesti dual processing -teorian vaikutuksesta kognitiiviseen terapiaan
 • Donald Baukon in-congress workshop masennuksen pariterapiasta ja tutkimustieto pariterapiasta
 • skill clas saksalaisten kehittämästä psykoosien metakognitiivisesta (ei ole sama kuin Wellsin metakognitiivinen terapia) yksilöhoidosta
 • Richard Bentallin invited address psykoosien cbt;stä, psykoottisten ja muiden uskomusten olematon ero ja jutun henkilökohtainen esittämistapa
 • esitys imagery rescripting;n käytöstä lasten kanssa työskentelyssä, imagery rescripting nykyhetkestä

 

 

WCBTC4
Tunnelmia kongressin illanvietosta

ssä 21 paikalla olleen suomalaisen huippuhetki. Ainakin puolet suomalaisista jäi mielestäni tavoittamatta, kun ei ollut tarkoituskaan ryhtyä mitään kattavaa yrittämään. Mutta tämän luvun perusteella veikkaisin, että suomalaisia oli paikalla noin 60.

 

 Jorma Fredriksson