Merkittävä uusi kirja “Lasten ja nuorten kognitiiviset käyttäytymisterapiat”

Kognitiivisen psykoterapian kannalta toinen merkittävä uutinen on loppuvuodesta julkaistu kirja "Lasten ja nuorten kognitiiviset ja käyttäytymisterapiat" (Duodecim). Kirja on ensimmäinen kattava teos kognitiivisen terapian menetelmistä lapsille ja nuorille. Kirjan toimittaja -ja kirjoittajakunnassa onkin hyvä edustus eri aihealueisiin perehtyneitä kopsyläisiä asiantuntijoita, ja nyt näiden asiantuntijoiden näkemykset ovat toimitettu samoihin kansiin. Kirja palvelee laajuudeltaan niin lasten ja nuorten hoidon parissa työskenteleviä psykoterapeutteja kuin myös psykoterapeutiksi koulutettavia tai psykoterapeuttisista menetelmistä kiinnostuneita lähdekirjallisuutena ja hakuteoksena. Toisaalta kirjaan on haettu sisältöä, joka palvelee myös paljon laajemmin lasten ja nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia kaikilla toimintasektoreilla. Tämän vuoksi kirjassa esitellyt työtavat on kuvattu niin konkreettisina, että ne antaisivat aineksia suoritettaviin interventioihin ja työskentelymalleihin myös kuraattoreille, koulupsykologeille, opettajille ja erilaisille lasten ja nuorten ohjaajille laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon kentässä.