KOPSYn asiantuntijat mukana uudessa lasten ja nuorten käytöshäiriöiden käypähoitosuosituksessa

Lääkäriseura Duodecim julkaisi joulukuussa lasten ja nuorten käytöshäiriöiden käypähoitosuosituksen. Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen jäsen Jorma Fredriksson oli mukana suositusta laatineessa työryhmässä. Kopsyn hallituksen kokouksessa vieraillut Fredriksson ehti kommentoida projektia. ”Tavattoman kiinnostava, mutta myös varsin työläs homma”, luonnehti Jorma Fredriksson työskentelyä. ”Minun työni kohdentui käytöshäiriöiden psykososiaalisiin hoitomuotoihin. Kognitiivisten hoitomuotojen vaikuttavuudesta on suhteellisen hyvää näyttöä, mutta käytöshäiriöt ovat hoidollisesti haastava teema. Kiinnostavaa oli myös hoitomuotojen kehityssensitiivisyyden tarkastelu”. Suositus on löytyy sivustolta duodecim.fi.