Hyvää Pride-viikkoa!

Nyt vietetään tasa-arvon ja ihmisoikeuksien viikkoa. Oikeus olla oma itsensä, vapaus tehdä itseään koskevia valintoja ja saada elää mielipiteenvapaudessa, ilman että tuomitaan, syrjitään tai että oikeuksia rajoitetaan, ovat arvoja joiden eteen on maailmassa jatkuvasti tehtävä töitä. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys tukee voimakkaasti yksilöiden tasa-arvoa ja vapautta, koska jokainen yksilö on luonnostaan ainutlaatuinen ja siten oikeutettu olemaan juuri sellainen kuin on, päättämään itsestään ja kehostaan sekä olemaan kokematta syrjintää, väkivaltaa tai kajoamista yksilönvapauteen missään muodossa.

https://pride.fi/

Hyvää Pride-viikkoa!

Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen hallitus