Verkkolehti 2010

Numero 1 / 2010

Pääkirjoitus Juhani Tiuraniemi: Teoria, käytäntö ja psykoterapia. 
Hyvässä psykoterapiassa yhdistyvät käytäntö ja teoria.

Satu Kaski: Merkittäväksi koetut asiat työterveyspsykologin vastaanotolla. 
Kuulluksi tuleminen on yksi merkittävä asia työterveyshuollossa.

Anu Alho: Toiminnalliset menetelmät osana ahdistuksen kognitiivista psykoterapiaa.
Välitöntä ahdistusoireilua voi helpottaa monin toiminnallisin keinoin.

Teija Niemelä: Toisen mielen ymmärtäminen parisuhteessa. 
Pariterapiassa voi edetä yllättävästikin toisen mielen ymmärtämisessä.

Numero 2 / 2010

Pääkirjoitus Juhani Tiuraniemi: Psykoterapian perusta
Terapiasuhde, minätilat, täydentävä vuorovaikutus ja reflektio ovat psykoterapian perustaa

Pirjo Ahokaara: Nuorten fokusoitu ryhmäterapia ahdistuneisuuden ja masennuksen hoidossa
Kuvaus Friends-ohjelman mukaisesta terapiaryhmästä

Hanna Heiska: Kognitiivisessa terapiassa tapahtuva muutos assimilaatiomallin mukaan
Assimilaatiomalli tarjoaa oivan välineen terapiaprosessin muutoksen kuvaamiseen

Jyri Tamminen: Identiteetin muutokset nuorten psykoterapiassa ja psykoterapeutin rooli nuoren identiteetin rakentumisessa
Terapeutin ja nuoren yhteistyön moninaisuus edesauttaa nuoren identiteetin kehittymistä

Maaria Koivisto: Epävakaa persoonallisuus - riittääkö yksi hoitomalli. Havaintoja hoitomallien integraatiosta
Terapeutin joustavuus eri hoitomallien integraatiossa on tarpeen epävakaan terapiassa

Artikkeleiden arvioitsijat