Verkkolehti 2009

Numero 1 / 2009

Pääkirjoitus Juhani Tiuraniemi: Kognitiivisen psykoterapian koulutuksen kehittämisestä
Reflektio on psykoterapeuttina kehittymisen keskeinen elementti

Niemi, Marika: Tutkivan yhteistyösuhteen ilmeneminen nuoren kognitiivisessa psykoterapiassa
Tutkiva yhteistyö auttaa allianssin rakentamisessa nuoren psykoterapiassa

Vapaavuori, Jukka: Tapausformulaatio, metaforat ja lähikehityksen vyöhyke kognitiivisessa terapiassa
Metaforinen työskentely mahdollistaa suotuisan psykoterapeuttisen työskentelyn

Hakkarainen, Sirpa: Vihalle ja aggressiolle ominanen kognitiivinen prosessointi
Kognitiiviset erheet liittyvät vihan ja aggression säätelyyn

Dimitroff, Sirja & Eroma, Marja: Ambivalenssi anoreksiaa sairastavan nuoren kognitiivisessa psykoterapiassa
Anorektisen nuoren hoitoon hakeutumista leimaa ambivalenssi

Artikkeleiden arvioitsijat

Numero 2 /2009

Pääkirjoitus Juhani Tiuraniemi: Psykoterapian laadunvarmistus
Laadunvarmistus on keskeinen näkökulma psykoterapian koulutuksessa

Haapasalmi, Pirjo, Laakso, Marjaana & Rönkkö, Iinu: Menetykseen liittyvän merkityksen uudelleen rakentaminen
Narratiivinen lähestymistapa kognitiivis-konstruktiivisen viitekehyksen sisällä menetykseen liittyen

Salo Marjo: Valokuva menetelmänä kognitiivisessa psykoterapiassa
Valokuva on voimallinen kokemuksellinen menetelmä

Riikonen, Esa & Toikka, Minna: Psykoterapeutin mindfullness-taidot
Psykoterapeutin on hyvä kehittää tietoisuustaitojaan

Ryynänen Seija: Terapeuttinen liittouma konsistenssiteorian näkökulmasta päihderiippuvuuden hoidossa
Uutta saksalaista lähestymistapaa sovellettuna päihderiippuvuuden hoitoon