Verkkolehti 2008

Numero 1 / 2008

Pääkirjoitus: Juhani Tiuraniemi: Kansainvälinen kognitiivisen psykoterapian kongressi Suomessa
Kognitiiviset psykoterapeutit kokoontuvat Helsingissä syksyllä 2008

Lahtela Annikki: Moodien muutos terapiassa – uusi perspektiivi omiin ajatuksiin ja uskomuksiin
Metakognitiiviset prosessit oman toiminnan säätelyn keinona

Jääskeläinen Markku: Sisäiset dialogit työuupumuksen kuvaajina
Millaisia minuuden tiloja tulee esille työuupumuksesta kärsivän henkilön terapiassa

Anttila Anne ja Juntunen Marja: ”Kuka auttaa minua?” – Vanhemmat ja kouluikäisen (7-12 vuotias) lapsen kognitiivinen psykoterapia
Millaista on yhteistyö vanhempien kanssa kognitiivisen psykoterapian näkökulmasta

Tamminen Jyri: Terapiasuhteen ongelmat epävakaa-persoonallisuushäiriön psykoterapiassa – epäonnistumisen vai hyvän hoitotuloksen merkkejä
Jäsentäminen auttaa epävakaasta persoonallisuudesta kärsivän henkilön psykoterapiassa

Numero 2 /2008

Pääkirjoitus: Juhani Tiuraniemi: Skeematerapian laajeneva tutkimus ja käytäntö
Skeematerapian suosio kasvaa kansainvälisesti ja Suomessa

Nils Holmberg & Jari Lahti: Drontin tuomio ja psykoterapiatutkimus
Laaja katsaus psykoterapiatutkimukseen

Läärä Riitta: Syömishäiriöisen psykoterapia-asiakkaan itsereflektiotoiminnot ensimmäisen terapiavuoden aikana
Itsereflektio on keskeistä toipumisessa: tässä kuvataan syömishäiriöisen itsereflektiotoimintoja