Verkkolehti 2007

Numero 1 / 2007

Pääkirjoitus: Juhani Tiuraniemi: Psykoterapian tulevaisuuden näkymiä
Psykoterapian tulevaisuuteen liittyy myös eri suuntausten integraation malleja

Hautaniemi Tommi: Akuutin traumapotilaan rauhoittaminen kognitiivisessa terapiassa
Traumaterapian ja kognitiivisen psykoterapian yhdistämisen malli

Auvinen Sinikka, Saarenpää Sari, Salo Tiina & Salonen Kaija: Vihan ilmeneminen kogntiivisessa terapiassa
Tunteiden prosessoinnin merkityksestä, esimerkkinä viha

Tegelsten Taina: ”Haluan lisää minää” – tunteiden ylikontrollista kohti tunteiden omistamista kognitiivis-konstruktiivisessa psykoterapiassa
Kognitiivis-konstruktiivisen lähestymistavan sovellus

Järvi Sari: Kognitiivinen psykoterapia varhaisen vuorovaikutuksen tukemisessa – erään terapiaprosessin kuvaus
Case varhaisen vuorovaikutuksen ongelmista

Istukaissaari Sari & Lakso Mervi: Moodikartan käyttö kognitiivisessa psykoterapiassa
Youngin skeematerapian suosio kasvaa jatkuvasti

Kirja-arvio: Juhani Tiuraniemi: Saksalaista terapiaa (Grawe K. (2004) Psychological Therapy ja Grawe K. (2007) Neuropsychotherapy)
Neuropsykoterapia kiinnostaa eri suuntauksia edustavia psykoterapeutteja

Numero 2 / 2007

Pääkirjoitus: Juhani Tiuraniemi: Tiedon hallinnasta kompetenssin arviointiin
Oman kompetenssin arviointi on tärkeää myös psykoterapeuteille

Leeste Tuija: Youngin skeemakyselylomake (YSQ) kognitiivisen terapian työvälineenä
Youngin skeematerapia kiinnostaa yhä useampia ja kyselylomake on yksi keskeinen työväline

Tusa Anne: Hevonen tunteiden peilinä: kognitiivisen psykoterapian viitekehys ratsastusterapiassa
Ratsastusterapialla on yllättävän paljon annettavaa tunteiden terapeuttisessa prosessoinnissa

Ryynänen Taimi: Silta toisen mieleen – terapiasuhteen rakentuminen psyykkisesti hajanaisen lapsen psykoterapiassa
Psyykkisesti hajanaisen lapsen kognitiivinen psykoterapia on monivaiheinen prosessi