Verkkolehti 2006

Numero 1 / 2006

Pääkirjoitus: Juhani Tiuraniemi: Psykoterapian tutkimuksesta
Psykoterapiaa tutkitaan maailmalla yhä enenevässä määrin jatkuvasti kehittyvillä menetelmillä.

Kuusela Merja: Minuuden pysyvyys kognitiivisen psykoterapian teorioissa
Pysyykö minämme samana, vaikka ajatuksemme, tunteemme ja käyttäytymisemme muuttuvat jatkuvasti?

Oja-Koski Raija & Vartiainen Antti: Tuoli ja tunteet. Tunnetyöskentely kahden tuolin dialogin avulla kognitiivisessa psykoterapiassa
Terapiatyöskentely juuttuu helposti tunteiden käsittelyn vaikeuteen. Onko tuolitekniikasta apua?

Kirja-arvio: Juhani Tiuraniemi: Kognitiivis-konstruktiivinen psykoterapia. (Toskala Antero & Hartikainen Katja: Minuuden rakentuminen. Psyykkinen kehitys ja kognitiivis-konstruktiivinen psykoterapia.)
Erinomainen teos esittelee psykoterapiaa ja sen kehitystä elävästi tapausesimerkkien kautta.

Numero 2 / 2006

Pääkirjoitus: Juhani Tiuraniemi: Antero Toskala – kognitiivisen psykoterapian suuri vaikuttaja
Antero Toskalan poismeno oli suuri menetys kognitiivisen psykoterapian kentälle.

Toskala Antero: Pyrkimys ihmisen tietoprosessien ymmärtämiseen minuuden rakentumisen ja psykoterapian perustana: historiallinen tarkastelu
Antero Toskalan jäähyväisluento 8.9.2006 Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen 70-vuotis juhlissa

Piiroinen Pauliina, Tiula-Alho Sari & Virtanen Marjukka: Clara Hillin mallin mukainen unityöskentely kognitiivisen psykoterapian osana
Unien käyttö terapiassa tuo uutta ymmärrystä asiakkaan valve-elämän tunne-, ajattelu- ja toimintatapoihin.

Valjakka Risto: Henkilökohtaisten merkitysten kyselyn (PMQ-D) rakentaminen
Uusi kyselylomake avuksi asiakkaan merkitysorganisaatioiden määrittämisessä.

Artikkeleiden arvioitsijat