Muu koulutustarjonta​

Yhdistys järjestää yhteistyössä Luote Oy:n kanssa runsaasti täydennyskoulutusta eri teemoista.

kopsy_kuva (28)

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy​

Yhdistys järjestää yhteistyössä Luote Oy:n kanssa runsaasti täydennyskoulutusta eri teemoista. Osa koulutuksista on seminaarimuotoisia menetelmäkoulutuksia, näitä on järjestetty Helsingissä, Oulussa ja Jyväskylässä. Koulutustoimintaan pyritän laajentamaan alueellisesti kattamaan koko maata. Koulutuksien teemoina ovat kognitiivisen psykoterapian kentän ajankohtaiset ja kehittyvät teoriat ja menetelmät. Osa koulutuksista on ns. prosessikoulutuksia eli osallistujilla on mahdollisuus perehtyä tiettyyn työskentelytapaan tai psykoterapian alueeseen laajemman koulutuskokonaisuuden kautta. Tällöin koulutukseen sisältyy usein myös työnohjauksellista osuutta. Esimerkkeinä näistä vuodelta 2013 Dialektisen käyttäytymisterapian intensiivikoulutus työryhmille ja Kroonisen masennuksen ryhmähoitomallin koulutus, molemmissa on ollut mukana myös kansainvälisiä kouluttajia. Luote Oy kutsuukin vuosittain ajankohtaisia kansainvälisiä alan asiantuntijoita Suomeen kouluttamaan, esimerkiksi 2017 prof. David A.Clark, 2018 Ekhard Roeadiger ja prof. Anne Marie Albano. 2018 on alkanut Suomen ensimmäinen kansainväliseen ISST-sertifiointiin oikeuttava skeemapsykoterapeuttikoulutus.

Luote Oy:n koulutuksiin yhdistyksen jäsenet pääsevät alennetulla jäsenhinnalla.

Ajoittain yhdistys järjestää myös itse syventäviä kliinisiä koulutuspäiviä, jotka ovat
suunnattu vain yhdistyksen jäsenille.