Työryhmät

Työryhmät ja yhteyshenkilöt 2018 - 2019
Yhdistyksen työryhmät tekevät tärkeää yhdistyksen toimintaa toteuttavaa ja valmistelevaa työtä. Työryhmät ovat avoimia kaikille jäsenille. Jos olet halukas osallistumaan jonkin toimintaan, ota yhteyttä työryhmänyhdyshenkilöön.

 

Hallinto- ja talousasioiden työryhmä:
Huolehtii talouden seurannasta, Luote Oy:n talouden seurannasta, talousarvion laatimisesta, ostopalveluista, työsopimuksista, apurahoista, pöytäkirjoista, toimintasuunnitelmista ja –kertomuksista, toiminnantarkastuksen valmistelusta, asiakirjojen arkistoinnista, kansainvälisestä toiminnasta (mm. EABCT:n edustus).

Yhteyshenkilöt: varapj. Niklas Granö, ja Minna Koskinen
niklas.grano@hus.fi , minna.koskinen(at)pshp.fi

 

Tapahtuma- ja jäsenasiatyöryhmä:
Suunnittelee jäsenistölle tarjottavia alueellisia tapahtumia ja -koulutuksia yhdessä Luote oy:n kanssa. Toteuttaa jäsenistön tilaisuuksia ja tukee alueellisten jäsentilaisuuksien järjestämistä, huolehtii tarpeellisten jäsenasioiden käsittelystä.

Yhteyshenkilö: Aleksi Jalava
aleksi.jalava(at)metodi.fi

Jäsenvastaava: Minna Lammi
minna.lammi(at)gmail.com

 

Mediatyöryhmä:
Suunnittelee kotisivujen ulkoasua, päivityksiä ja informaatiosisältöjä yhdessä palvelun tuottajan kanssa. Pitää yhteyttä Verkkolehden toimitukseen, toimittaa jäsenlehti KOPSU:n kaksi kertaa vuodessa, suunnittelee laajemmin mediayhteistyötä.

Yhteyshenkilö: Niklas Granö

niklas.grano@hus.fi

KOPSU-blogin päätoimittaja: Niklas Granö

 

Kouluttajaverkosto- ja psykoterapeuttikoulutustyöryhmä:
Yhteistyössä Luote oy:n kanssa suunnittelee psykoterapeuttikoulutusten sisältöjä ja niistä tehtäviä tarjouksia, seuraa koulutusten etenemistä sekä toteuttaa yhteydenpitoa eettiseen toimikuntaan sekä ylläpitää ja kehittää kouluttajien tukiverkostoa, jonka yhtenä keskeisenä osana kouluttajafoorumien suunnittelu kouluttajien välisen kommunikaation sekä koulutusten johtajien tueksi.
 

Yhteyshenkilö: Tarja Melartin

tarja.melartin@fimnet.fi

 

Tiede-, tutkimus- ja julkaisutyöryhmä:
Kognitiivisen psykoterapian tutkimus- ja julkaisutoiminnan tukeminen, erityisesti psykoterapeuttikoulutusten yhteydessä.

Yhteyshenkilö: Niklas Granö

 

Lisäksi kolme Luote Oy:n perustamaa ja sen toimintoihin kuuluvaa ryhmää, jotka raportoivat myös yhdistyksen hallitukselle.