Yhdistyksestä

JÄSENTIETOPAKETTI

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry
kotisivut: www.kognitiivinenpsykoterapia.fi

Yhdistys tekee Suomessa tunnetuksi kognitiivista psykoterapiaa ja sen sovelluksia ja on toimii kognitiivisen psykoterapian koulutusta järjestävänä yhteisönä. Viime vuosina yhdistyksen rooli jo valmistuneiden kognitiivisten psykoterapeuttien täydennyskoulutuksen tarjoajana on korostunut ja yhdistys toimii monin tavoin tukien kognitiivisen psykoterapian harjoittamista Suomessa. Yhdistyksen säännöt löydät yhdistyksen kotisivuilta.

Yhdistys on perustettu vuonna 1977, nimenä oli tuolloin Suomen Oppimisterapiayhdistys. Psykoterapiakoulutus on aloitettu jo 1960-luvun lopulla. Nimi muutettiin nykykäytäntöä vastaavaksi vuonna 1996. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on the Finnish Association for Cognitive and Behaviour Therapies. Yhdistyksen eurooppalainen kattojärjestö on European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).

Yhdistyksellä oli vuonna 2017 yli 700 jäsentä.

Yhdistys järjesti 10.-13.9. 2008 yhteistyössä Suomen käyttäytymisanalyysin ja kognitiivisen käyttäytymisterapian yhdistys ry:n (SKY) kanssa EABCT:n 38:nnen vuosikongressin Finlandia-talossa. Kongressiin osallistui 1177 henkilö 43 maasta.

Syksyllä 2009 yhdistys perusti Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy:n, jonka kanssa se tuottaa monipuolista, myös kansainvälistä alan täydennyskoulutusta sekä psykoterapeuttikoulutuksia ja kouluttajakoulutuksia. Yhdistys omistaa Luote Oy:n kokonaan.

Vuonna 2013 Luote Oy:n kustantamana julkaistiin yhdistyksen 35-vuotinen historiikki, joka sisältää sekä laajan kuvauksen yhdistyksen toiminnasta että värikästä historiaa eri tapahtumista ja kognitiivisen psykoterapian ja yhdistyksen kehitykseen Suomessa merkittävästi vaikuttaneista persoonista. Miellyttävää ja mielenkiintoista luettavaa.Kirjaa voi tilata luote@luote.fi, hinta 20 €. Irma Karila, Soili Kajaste ja Esa Chydenius: Kognitiivisen psykoterapian yhdistys 35- vuotta.

Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan hallituksen jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallitus on organisoinut työskentelynsä työryhmittäin, työryhmät ja niiden yhteyshenkilöt löydät kohdasta Hallitus. Erilaisista yhdistyksen toimintaa koskevista ideoista ja toiveista kannattaa laittaa viestiä työryhmien yhteyshenkilöille. Palaute ja toiveet/ideat ovat aina hyvin tervetulleita, niiden kautta yhdistyksen toiminta voi kehittyä aina laajemmin alan kehitystä ja jäsenistön tarpeita palvelevaksi.

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous järjestetään yleensä huhtikuussa Helsingissä lauantaipäivänä (17.30 alkaen). Jo usean vuoden ajan vuosikokouksen yhteydessä on ollut vuosikokousesitelmä ennen kokousta ja kokouksen jälkeen coctailtilaisuus jäsenille.

Vuosikokousesitelmät ovat mielenkiintoisilla aiheillaan ja esiintyjillään houkuttaneet paikalle aina vain enemmän yhdistyksen jäsenistöä ja siten vuosikokous oheistilaisuuksineen on myös oiva mahdollisuus tavata kollegoja.

Psykoterapeuttikoulutukset

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry on koulutusyhteisö, joka tuottaa koulutuspalveluja jäsenilleen. Yhdistys on järjestänyt yhteistyössä yliopistojen ainelaitosten sekä täydennyskoulutuskeskusten, kesäyliopistojen ja sairaanhoitopiirien sekä Luote Oy:n kanssa yli 30 erityistason/ylemmän erityistason ja 10 vaativan erityistason kognitiivisen psykoterapian koulutuksia. YET-koulutuksia on järjestetty Jyväskylässä, Helsingissä, Oulussa, Turussa, Joensuussa, Seinäjoella ja Imatralla.

Vuoden 2012 alusta lähtien uuden psykoterapeuttikoulutuksia koskevan asetuksen mukaisia psykoterapeuttikoulutuksia yhdistys on aloittamassa mm. Jyväskylän yliopiston kanssa (Jyväskylässä, Oulussa ja Seinäjoella) sekä Helsingin yliopiston kanssa Luote Oy:n järjestämänä Helsingissä sekä Tampereen yliopiston kanssa Tampereella. Myös muiden yliopistojen järjestämiin tarjouspyyntöihin liittyen psykoterapeuttikoulutuksiin yhdistys ja Luote Oy mahdollisuuksien mukaan osallistuvat. Kouluttajakoulutusta (aiemmin vaativan erityistason psykoterapeuttikoulutus) yhdistyksen on myös tarkoitus järjestää jatkossa.

Muu koulutustarjonta - Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy

Yhdistys järjestää yhteistyössä Luote Oy:n kanssa runsaasti täydennyskoulutusta eri teemoista. Osa koulutuksista on seminaarimuotoisia menetelmäkoulutuksia, näitä on järjestetty Helsingissä, Oulussa ja Jyväskylässä. Koulutustoimintaan pyritän laajentamaan alueellisesti kattamaan koko maata. Koulutuksien teemoina ovat kognitiivisen psykoterapian kentän ajankohtaiset ja kehittyvät teoriat ja menetelmät. Osa koulutuksista on ns. prosessikoulutuksia eli osallistujilla on mahdollisuus perehtyä tiettyyn työskentelytapaan tai psykoterapian alueeseen laajemman koulutuskokonaisuuden kautta. Tällöin koulutukseen sisältyy usein myös työnohjauksellista osuutta. Esimerkkeinä näistä vuodelta 2013 Dialektisen käyttäytymisterapian intensiivikoulutus työryhmille ja Kroonisen masennuksen ryhmähoitomallin koulutus, molemmissa on ollut mukana myös kansainvälisiä kouluttajia. Luote Oy kutsuukin vuosittain ajankohtaisia kansainvälisiä alan asiantuntijoita Suomeen kouluttamaan.

Luote Oy:n koulutuksiin yhdistyksen jäsenet pääsevät alennetulla jäsenhinnalla.

Ajoittain yhdistys järjestää myös itse syventäviä kliinisiä koulutuspäiviä, jotka ovat
suunnattu vain yhdistyksen jäsenille.

Kouluttajafoorumi

Kouluttajafoorumi on yhdistyksen ja Luote Oy:n kouluttajien tapahtuma. Kouluttajafoorumissa suunnitellaan, kehitetään ja koordinoidaan yhdistyksen psykoterapeutti- ja kouluttajakoulutuksia. Jatkossa niissä on tarkoitus käsitellä myös Luote Oy:n järjestämiä prosessikoulutuksia. Kouluttajafoorumin toiminta on olennaisen tärkeää yhdistyksen koulutusten laadun varmistajana. Yhdistys myös järjestää kouluttajilleen koulutusta kouluttajafoorumeilla vuosittain.

Kotisivut internetissä

Kotisivut löytyvät osoitteesta www.kognitiivinenpsykoterapia.fi. Kotisivuilla on ajankohtaista tietoa yhdistyksen toiminnasta sekä alan ajankohtaisista asioista. Siellä on aina ajankohtainen tieto yhdistyksen ja Luote Oy:n koulutustarjonnasta. Sivuilta löytyvät linkit alan kongressien esittelyihin sekä alan kirjallisuuden esittelyjä ja yhdistyksen Verkkolehti sekä terapeuttiluettelo. Kotisivut ovat parasta aikaa uudistusmassa ja mm. terapeuttiluetteloa muokataan paremmin niin terapeutteja kuin terapeuttia etsiviä palvelevaksi.

Kotisivujen jäsenosio

Kotisivuilla on myös vain yhdistyksen jäsenille tarkoitettu osio, jonne on pääsy salasanalla. Jäsenosiosta löytyy yhdistyksen jäsenlehti KOPSU ja erilaisia tiedotteita jäsenistölle mm. yhdistyksen kaikki sähköpostitiedotteet ja tiedot apurahahauista, ryhmämatkoista kongresseihin ja vuosikokouksista. Lisäksi sivuilta löytyy kaikki
yhdistyksen lausunnot ja kannanotot mm. psykoterapiakoulutusten kehittämiseen ja
’Käypä hoito’ -suosituksiin liittyen. Siellä on myös hallituksen tiedotteita ajankohtaisista asioista. Jäsenosion Materiaalipankkissa on mm. lomakkeita psykoterapiatyöhön sekä lista lainattavista Christine Padeskyn opetusnauhoista (DVD) sekä viimeaikaisten psykoterapeuttikoulutusten lopputöistä tekijöiden yhteystietoineen. Lisäksi sieltä löytyy 2013 toimikauden alusta lähtien yhdistyksen hallituksen pöytäkirjat, mikäli haluat seurata hallituksen työskentelyä.

Jäsenille on sivuilta pääsy jäsenalueelle salasanalla. Jäsenille on annettu salasana. Jos sinulla ei sitä ole, vaikka olet jäsen, ota yhteyttä yhdistyksen sihteeriin Merja Metsäntähteen toimisto@kognitiivinenpsykoterapia.fi. Kotisivuja on viime aikoina kovasti kehitetty ja edelleen kehitetään jäseniä paremmin palveleviksi.

Terapeuttiluettelo

Yhdistyksellä on terapeuttiluettelo kotisivuilla. Luettelo on sekä paikkakunnittain että aakkosjärjestyksessä. Terapeuttiluetteloon tietonsa saavat vain yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Terapeuttiluettelo on yhdistyksen kotisivujen vierailluin kohde etusivun jälkeen ja sen kautta asiakkaat etsivät usein terapeuttia itselleen.

Tiedotus

Yhdistys tiedottaa pääosin sähköpostitse. Siten onkin tärkeää, että jäsenenä ilmoitat aina toimivan sähköpostiosoitteesi yhdistyksen sihteerille toimisto@kognitiivinenpsykoterapia.fi. Myös jäsenkirje lähetetään vähintään kerran vuodessa.

KOPSU

Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen jäsenlehti, KOPSU, ilmestyy nettilehtenä kotisivujen jäsenalueella kaksi kertaa vuodessa. Lehteä kehitetään hyvin aktiivisesti tällä hetkellä. Lehdestä löytyy monipuolisia artikkeleita kongressien ajankohtaisista teemoista sekä kirja-arvioita yms. KOPSU:n ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostitse. Yhteystiedot toimittajalle löytyvät kotisivulta KOPSU:n numeroiden luota. KOPSUun kirja-arvostelun tai koulutuspäivistä kertovan artikkelin kirjoittajille on myös annettu 50 euron suuruinen apuraha kirjan hankkimisen/ko. koulutuksen kuluihin.

Verkkolehti

Yhdistyksen tieteellinen verkkolehti on alkanut ilmestyä v. 2004. Siinä julkaistaan koulutusten lopputöitä ja muita alan artikkeleita. Verkkolehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja sitäkin on viime vuosina kehitetty sisällöllisesti teemakohtaisien numeroiden suuntaan. Linkki sinne löytyy kotisivuilta samoin erkkolehden toimituskunnan tiedot. Verkkolehden voit myös kotisivujen kautta tilata tulemaan suoraan sähköpostiisi.

Kongressimatkat

Yhdistys järjestää tarvittaessa ryhmämatkan vuosittain järjestettävään EABCTn (European Association for Cognitive and Behaviour Therapies) vuosikongressiin. Yhdistys on EABCTn jäsenorganisaatio. Yhdistyksen jäsenenä voi osallistua EABCT:n kongresseihin alennettuun jäsenhintaan. Lisäksi ajoittain järjestetään ryhmämatkoja muihinkin kognitiivisen psykoterapian kongresseihin.

Stipendit

Yhdistys on jakanut viime vuosina stipendejä, joilla on tuettu osallistumista kognitiivista psykoterapiaa käsitteleviin kongresseihin tai muita vastaavia opintomatkoja. Stipendin saaja kirjoittaa kongressista/opintomatkansa sisällöstä KOPSUun artikkelin. Stipendejä voivat hakea kaikki jäsenet. Yhdistys jakaa vuosittain myös Irma Karilan rahaston stipendejä kognitiivisen psykoterapian tutkimustyöhön ja kirjallisuuden tuottamiseen.

Jäsentilaisuudet ja alueellinen toiminta

Yhdistys järjestää jäsenistölle erilaisia yhteisiä vapaamuotoisia ja virkistäviä tilaisuuksia. Vuosittain siis vuosikokousesitelmä ja coctailtilaisuus vuosikokouksen yhteydessä. Viisivuosittain on juhlittu myös yhdistyksen syntymäpäiviä, viimeksi 35- vuostisjuhlat 2012. Yhdistys on järjestänyt myös vuodesta 2010 lähtien alueellisia jäseniltoja, mm. Oulussa, Kuopiossa ja syksyllä 2013 jäseniltoja on tulossa Helsinkiin ja Turkuun. Tapahtumista tiedotetaan sähköpostitse ja toiveita voi esittää jäsen- ja aluetoiminta työryhmän vastuuhenkilölle. Yhdistys pyrkii tukemaan myös jäsenistönsä muuta alueellista toimintaa. Yhdistys voi antaa avustusta esim. paikallisille opintopiireille tai paikallisten koulutustilaisuuksien järjestämiselle. Hakemuksia ja ideoita myös näistä kannattaa laittaa jäsen- ja aluetoimintatyöryhmän vastuuhenkilölle.

Yhteydet ja edustaminen

Yhdistys toimii aktiivisesti esim. antaen lausuntoja liittyen alan lakimuutoksiin ja psykoterapiahoidon osuuteen Käypä hoito-suosituksissa. Yhdistys on osallistunut aktiivisesti erityisesti psykoterapeuttikoulutusten kehittämiseen mm. uuden psykoterapeuttikoulutuksia koskevan asetuksen valmistelun yhteydessä. Yhdistys on tukenut ohjein ja tiedottein jäseniään mm. psykoterapiaopiskelijoiden verovähennysoikeusasioissa.

Eettinen toimikunta

Yhdistyksen eettinen toimikunta toimii yhdistyksen psykoterapeuttikoulutuksien eettisenä toimikuntana, johon opiskelijat ovat voivat tarvittaessa olla yhteydessä.. Eettisen toimikunnan puheenjohtajana toimii Janne Riste (janne.riste@hotmail.com). Yliopistojen kanssa järjestettävissä psykoterapeuttikoulutuksissa käytäntö voi vaihdella (eettinen toimikunta voi olla myös yliopiston oma eettinen toimikunta).

Mitä jäsenyys edellyttää?

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat hakea yhdistyksen psykoterapeuttikoulutuksessa olevat henkilöt tai koulutuksen aikaisemmin käyneet sekä muun kognitiivisen psykoterapiakoulutuksen käyneet Valvira:n rekisteröimät psykoterapeutit. Kognitiivisesta psykoterapiasta kiinnostuneet henkilöt voivat hakea kannattajajäsenyyttä. Jäsenhakemukset lähetetään yhdistyksen hallituksen jäsenvastaavalle. Hakulomake ja jäsenvastaavan yhteystiedot löytyvät kotisivuilta. Yhdistys perii jäseniltään vuosikokouksen määrittelemän jäsenmaksun, joka on vuonna 2013 85 euroa. Jäsenmaksutuloilla yhdistys rahoittaa toimintansa.

Yhdistyksen sihteeri on Merja Metsäntähti. Häneen voit olla yhteydessä kaikissa yhdistyksen toimintaan liittyvissä asioissa.

päivitetty 5.8.2013/Anna-Maija Kokko pj.

FACBT – Finnish Association for Cognitive and Behavioural Therapies is a member association of EABCT – European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (www.eabct.eu).


Yhteystiedot:
toimisto(at)kognitiivinenpsykoterapia.fi

Jussintie 3
37800 Toijala
040-1881449