Jäseneksi?

Mitä jäsenyys edellyttää?

1.Varsinainen jäsen

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat hakea yhdistyksen koulutuksessa olevat henkilöt tai koulutuksen aikaisemmin käyneet sekä muun kognitiivisen psykoterapiakoulutuksen käyneet Valvira:n rekisteröimät psykoterapeutit. Varsinaiset jäsenet voivat laittaa tietonsa yhdistyksen ylläpitämään terapeuttiluetteloon.

Varsinainen jäsen on oikeutettu osallistumaan äänioikeutettuna vuosikokoukseen ja hänellä on mahdollisuus myös asettua ehdolle tullakseen valituksi yhdistyksen hallitukseen.

2. Kannattajajäsen

Kognitiivisesta psykoterapiasta kiinnostuneet henkilöt voivat hakea kannattajajäsenyyttä. Kiinnostuneisuutta voi olla esim. kognitiivinen kouluttautuminen, kognitiivisten työmenetelmien tai teorioiden käyttäminen omassa työssään.

Kaikilla jäsenillä on oikeus osallistua yhdistyksen järjestämiin koulutustilaisuuksiin.

Yhdistys perii jäseniltään vuosikokouksen määrittelemän jäsenmaksun, joka on vuodena 2009 on 80 euroa. Jäsenmaksutuloilla yhdistys rahoittaa toimintansa.

Miten haen jäsenyyttä?

Varsinaisksi jäseniksi haluavat lähettävät yhdistyksen jäsenvastaavalle vapaamuotoisen hakemuksen, johon liitetään todistukset (kopiot) suoritetusta kognitiivisesta psykoterapiakoulutuksesta ja Valviran/TEO:n rekisteröitymisestä. Hakemuksen tukena voi käyttää jäsenhakemuslomaketta.

Kannattajajäseneksi haluava lähettää vapaamuotoisen hakemuksen hallituksen jäsenvastaavalle. Tarkista jäsenvastaavan yhteystiedot kohdasta Hallitus. Hakemuksen voi tehdä myös sähköpostitse. 

Jäsenmaksuista

Jäsenmaksun suuruus määritetään aina vuosikokouksessa seuraavalle vuodelle.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet maksavat samansuuruisen jäsenmaksun.

Eläkkeellä, pitkällä sairaslomalla, työttömänä, äitiyslomalla tai muussa vastaavassa tilanteessa olevat jäsenet voivat pyynnöstä saada jäsenmaksuun 50 % alennuksen. Pyyntö tulee esittää yhdistyksen hallitukselta yhdistyksen sihteerin tai hallituksen jäsenvastaavan välityksellä.

Jäsenmaksu on suoritettava ennen kunkin kalenterivuoden loppua