Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT)

Marsha Linehanin kehittämä dialektinen käyttäytymisterapia on suunnattu erityisesti epävakaasta persoonallisuudesta ja itsetuhoisesta käyttäytymisestä kärsivien hoitoon.

DK-terapian keskeisiä tavoitteita on elämisen arvoisen elämän luominen yksilön omien, henkilökohtaisten elämäntavoitteiden pohjalta. Terapian alkuvaihe on pitkälti työskentelyä, jossa asiakas ja terapeutti tutkivat yhdessä keskustellen itsetuhokäyttäytymiseen ym. hankaliin tilanteisiin johtaneiden tapahtumien ketjuja ja harjoittelevat uudenlaisia taitoja, joiden avulla asiakas voi kestää ahdistusta ja tuskaa. Terapian toisessa vaiheessa käsitellään aiempia (traumaattisia) elämäntapahtumia tai esimerkiksi surua, jota asiakkaan ei aiemmin ehkä ole ollut mahdollista kokea.

Alkuperäisen mallin mukaiseen hoito-ohjelmaan kuuluu kertaviikkoisten yksilökäyntien lisäksi taitovalmennusryhmään osallistuminen kerran viikossa. Monet terapiassa harjoiteltavat taidot pohjautuvat tietoisen läsnäolon (mindfulness) menetelmään.

Dialektinen käyttäytymisterapia kestää vuoden tai kaksi vuotta, jos asiakas hyötyy hoidosta.

Dialektista käyttäytymisterapiaa on tutkittu varsin paljon. Tutkimuksissa on vakuuttavasti havaittu sen vähentävän epävakaasta persoonallisuudesta kärsivien itsetuhoista käyttäytymistä ja sairaalahoidon tarvetta.