Kognitiivis-konstruktivistinen psykoterapia

Samasta häiriöstä, esimerkiksi masennuksesta, kärsivillä on tiettyjä yhtäläisyyksiä, kuten samoja oireita. Kuitenkin se merkitys, jonka ihminen ongelmalliselle kokemukselleen antaa, muotoutuu aina yksilöllisesti. Kognitiivis-konstruktivistisessa lähestymistavassa pyritään tutkimaan ja ymmärtämään yksilön tapaa antaa merkityksiä kokemuksilleen, hänen henkilökohtaisia tulkinta- ja reagointitapojaan.

Terapian tavoitteena on löytää uudenlainen suhde ongelmalliseen kokemukseen. Tämä mahdollistuu mm. asiakkaan saadessa välineitä itsehavainnointiin.

Terapian tavoitteena on löytää uudenlainen suhde ongelmalliseen kokemukseen. Tämä mahdollistuu mm. asiakkaan saadessa välineitä itsehavainnointiin.

Terapiassa tutkitaan mm. asiakkaan varhaisia kiintymyssuhteita, vuorovaikutusmallien kehittymistä ja minäkuvia. Muutoksen ymmärretään tapahtuvan uudenlaisten tunnekokemusten syntyessä. Siksi tunteet ovat terapiatyöskentelyn keskiössä: tavoitteena on mm., että asiakas oppii ottamaan aidot tunteensa todesta ja rohkaistuu ilmaisemaan niitä.  Aiemmin ehkä poissuljettujen tunteiden tunnistaminen ja hyväksyminen voivat olla tärkeitä teemoja terapiassa.

Asiakkaan ja terapeutin suhteella on keskeinen merkitys kognitiivis-konstruktivistisessa työskentelyssä. Terapian yhtenä tavoitteena on luoda uudenlainen kasvu- ja kehitysympäristö, jossa aiempien vuorovaikutussuhteiden tuottamia ongelmia on mahdollista korjata.

Kognitiivis-konstruktivistinen terapia toteutuu usein pitkänä terapiana. Se voi kestää vuoden tai useampia vuosia. Terapia räätälöidään yksilöllisesti, ja siihen voidaan sisällyttää monenlaisia kognitiivisen psykoterapian työtapoja.

Terapiassa tutkitaan mm. asiakkaan varhaisia kiintymyssuhteita, vuorovaikutusmallien kehittymistä ja minäkuvia. Muutoksen ymmärretään tapahtuvan uudenlaisten tunnekokemusten syntyessä. Siksi tunteet ovat terapiatyöskentelyn keskiössä: tavoitteena on mm., että asiakas oppii ottamaan aidot tunteensa todesta ja rohkaistuu ilmaisemaan niitä.  Aiemmin ehkä poissuljettujen tunteiden tunnistaminen ja hyväksyminen voivat olla tärkeitä teemoja terapiassa.

Asiakkaan ja terapeutin suhteella on keskeinen merkitys kognitiivis-konstruktivistisessa työskentelyssä. Terapian yhtenä tavoitteena on luoda uudenlainen kasvu- ja kehitysympäristö, jossa aiempien vuorovaikutussuhteiden tuottamia ongelmia on mahdollista korjata.

Kognitiivis-konstruktivistinen terapia toteutuu usein pitkänä terapiana. Se voi kestää vuoden tai useampia vuosia. Terapia räätälöidään yksilöllisesti, ja siihen voidaan sisällyttää monenlaisia kognitiivisen psykoterapian työtapoja.

Lue enemmän