Skeematerapia

Skeematerapia on osoittautunut vaikuttavaksi erityisesti tunne-elämän epävakauden hoidossa.

Skeematerapia on Jeffrey Youngin kehittämä terapiasuuntaus, jossa tutkitaan ja muokataan epätarkoituksenmukaisia uskomusryppäitä (skeemoja, ”tunnelukkoja”), jotka saavat ihmisen toimimaan itselleen haitallisella tavalla. Nämä ovat selkeimmin havaittavissa pitkäaikaisten ongelmien, kuten toistuvan ahdistusoireilun tai -masennuksen ja persoonallisuushäiriöiden yhteydessä. Jos esimerkiksi vaativuuden skeema on kovin vahva, ihminen vaatii paljon itseltään ja muilta. Hän saattaa olla suorastaan perfektionisti ja uuvuttaa itsensä pitäessään rimaa liian korkealla. Moodityöskentelyssä taas tutkitaan eri puolia itsessä, persoonallisuuden erilaisia tiloja ja sitä, miten ihminen siirtyy tällaisesta tilasta toiseen. Sama ihminen voi esimerkiksi yhdessä hetkessä kokea suurta haavoittuvuutta, toisessa käyttäytyä kuin kiukkuinen pikkulapsi ja kolmannessa moittia ja kritisoida itseään ankarasti.

Skeematerapiassa yhdistetään kognitiivisia, käyttäytymisterapeuttisia ja tunnetyöskentelyn menetelmiä, mm. mielikuvaharjoituksia. Mielikuvaharjoitusten avulla voidaan aktivoida vaikea tunnekokemus ja tutkia ja työstää sitä niin, että kokemus helpottuu. Tunteiden aktivoitumista pidetään hyvin tärkeänä skeematerapiassa tapahtuvan muutoksen aikaansaamisessa.

Lue lisää Mielenterveystalon  sivuilla