Tunnesuuntautunut psykoterapia

Tunnesuuntautunut psykoterapia sopii monenlaisten vaikeuksien hoitoon.

Viime vuosikymmenten aikana on alettu entistä enemmän ymmärtää, miten keskeinen merkitys tunteilla on terapiassa tapahtuvassa muutoksessa. Siksi terapiatyöskentelyä suunnataan usein paljon tunteisiin. Tunnesuuntautunut psykoterapia sopii monenlaisten vaikeuksien hoitoon. Keskeneräinen asia, vaikkapa vuosien ajaksi vaivaamaan jäänyt menetys tai ero, voi kieliä poissuljetuista tunteista. Tällöin esimerkiksi suremattoman surun parissa työskentely voi helpottaa. Joskus taas kyse voi olla kiukusta, jota henkilö ei ole koskaan voinut ilmaista.

Tunnetyöskentelyä on kehittänyt erityisesti Leslie Greenberg. Psykoterapiamuoto luetaan kuuluvaksi kognitiivis-konstruktiiviseen terapiasuuntaukseen. Tunnesuuntautunut psykoterapia voi toteutua lyhyenä tai pitkänä, asiakkaan tarpeesta riippuen.