Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry

Yhdistys tekee Suomessa tunnetuksi kognitiivista psykoterapiaa ja sen sovelluksia ja toimii kognitiivisen psykoterapian koulutusta järjestävänä yhteisönä. Viime vuosina yhdistyksen rooli jo valmistuneiden kognitiivisten psykoterapeuttien täydennyskoulutuksen tarjoajana on korostunut ja yhdistys toimii monin tavoin tukien kognitiivisen psykoterapian harjoittamista Suomessa.

Yhdistyksestä yleisesti

Yhdistyksen säännöt löydät tästä (vain jäsenille).

Yhdistys on perustettu vuonna 1977, nimenä oli tuolloin Suomen Oppimisterapiayhdistys. Psykoterapiakoulutus on aloitettu jo 1960-luvun lopulla. Nimi muutettiin nykykäytäntöä vastaavaksi vuonna 1996. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on the Finnish Association for Cognitive and Behaviour Therapies. Yhdistyksen eurooppalainen kattojärjestö on European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).

Yhdistyksellä oli vuonna 2019 lähes 800 jäsentä.

Yhdistys järjesti 10.-13.9. 2008 yhteistyössä Suomen käyttäytymisanalyysin ja kognitiivisen käyttäytymisterapian yhdistys ry:n (SKY) kanssa EABCT:n 38:nnen vuosikongressin Finlandia-talossa. Kongressiin osallistui 1177 henkilö 43 maasta. 10.6.2018 vietettiin yhdistyksen 40 v juhlia, joiden yhteydessä järjestettiin maamme ensimmäinen kognitiivisen psykoterapian suuri Kognitiivinen Psykoterapia Tänään -symposium Helsingissä.

Syksyllä 2009 yhdistys perusti Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy:n, jonka kanssa se tuottaa monipuolista, myös kansainvälistä alan täydennyskoulutusta sekä psykoterapeuttikoulutuksia ja kouluttajakoulutuksia. Yhdistys omistaa Luote Oy:n kokonaan.

Vuonna 2013 Luote Oy:n kustantamana julkaistiin yhdistyksen 35-vuotinen historiikki, joka sisältää sekä laajan kuvauksen yhdistyksen toiminnasta että värikästä historiaa eri tapahtumista ja kognitiivisen psykoterapian ja yhdistyksen kehitykseen Suomessa merkittävästi vaikuttaneista persoonista. Miellyttävää ja mielenkiintoista luettavaa. Kirjaa voi tilata luote@luote.fi, hinta 20 €. Irma Karila, Soili Kajaste ja Esa Chydenius: Kognitiivisen psykoterapian yhdistys 35- vuotta.

Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan hallituksen jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallitus on organisoinut työskentelynsä työryhmittäin, työryhmät ja niiden yhteyshenkilöt löydät kohdasta Hallitus. Erilaisista yhdistyksen toimintaa koskevista ideoista ja toiveista kannattaa laittaa viestiä työryhmien yhteyshenkilöille. Palaute ja toiveet/ideat ovat aina hyvin tervetulleita, niiden kautta yhdistyksen toiminta voi kehittyä aina laajemmin alan kehitystä ja jäsenistön tarpeita palvelevaksi.

kopsy_kuva (21)
kopsy_kuva (16)

Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen vuosikokous järjestetään yleensä huhtikuussa Helsingissä lauantaipäivänä (17.30 alkaen). Jo usean vuoden ajan vuosikokouksen yhteydessä on ollut vuosikokousesitelmä ennen kokousta ja kokouksen jälkeen cocktailtilaisuus jäsenille.

Vuosikokousesitelmät ovat mielenkiintoisilla aiheillaan ja esiintyjillään houkuttaneet paikalle aina vain enemmän yhdistyksen jäsenistöä ja siten vuosikokous oheistilaisuuksineen on myös oiva mahdollisuus tavata kollegoja.

Kotisivujen osoite on www.kognitiivinenpsykoterapia.fi. Kotisivuilla on ajankohtaista tietoa yhdistyksen toiminnasta sekä alan ajankohtaisista asioista. Siellä on aina ajankohtainen tieto yhdistyksen ja Luote Oy:n koulutustarjonnasta. Sivuilta löytyvät linkit alan kongressien esittelyihin sekä alan kirjallisuuden esittelyjä ja yhdistyksen Verkkolehti sekä terapeuttiluettelo. Kotisivut ovat parasta aikaa uudistusmassa ja mm. terapeuttiluetteloa muokataan paremmin niin terapeutteja kuin terapeuttia etsiviä palvelevaksi.

Yhdistyksen Minduusta löydät kaikki terapeuttimme.  Yhdistyksen Minduuhun terapeuttiluetteloon tietonsa saavat vain yhdistyksen varsinaiset jäsenet.

Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen jäsenlehti, KOPSU, muutetaan 2018 kuluessa jäsensivujen blogiksi, jonne tehdyistä päivityksistä tiedotetaan sähköpostitse. Blogin osioista löytyy monipuolisia artikkeleita kongressien ajankohtaisista teemoista sekä kirja-arvioita ja myös yhdistyksen matka-apurahojen saajien kongressiraportit. Blogin asia-alueiden sisällöstä vastaavien yhteystiedot löytyvät jäsensivujen työryhmät-osiosta. KOPSU-blogin kirja-arvostelun tai koulutuspäivistä kertovan artikkelin kirjoittajille on myös annettu 50 euron suuruinen apuraha kirjan hankkimisen/ko. koulutuksen kuluihin.

Yhdistys tiedottaa pääosin sähköpostitse. Siten onkin tärkeää, että jäsenenä ilmoitat aina toimivan sähköpostiosoitteesi yhdistyksen sihteerille toimisto@kognitiivinenpsykoterapia.fi. Myös jäsenkirje lähetetään vähintään kerran vuodessa.

Yhdistys toimii aktiivisesti esim. antaen lausuntoja liittyen alan lakimuutoksiin ja psykoterapiahoidon osuuteen Käypä hoito-suosituksissa. Yhdistys on osallistunut aktiivisesti erityisesti psykoterapeuttikoulutusten kehittämiseen mm. uuden psykoterapeuttikoulutuksia koskevan asetuksen valmistelun yhteydessä. Yhdistys on tukenut ohjein ja tiedottein jäseniään mm. psykoterapiaopiskelijoiden verovähennysoikeusasioissa.

Yhdistyksen eettinen toimikunta toimii yhdistyksen psykoterapeuttikoulutuksien eettisenä toimikuntana, johon opiskelijat ovat voivat tarvittaessa olla yhteydessä.. Eettisen toimikunnan puheenjohtajana toimii Janne Riste (janne.riste@hotmail.com). Yliopistojen kanssa järjestettävissä psykoterapeuttikoulutuksissa käytäntö voi vaihdella (eettinen toimikunta voi olla myös yliopiston oma eettinen toimikunta).

Yhdistyksen jäsenenä

Kotisivuilla on myös vain yhdistyksen jäsenille tarkoitettu osio, jonne on pääsy salasanalla. Jäsenosiosta löytyy yhdistyksen KOPSU- blogi ja erilaisia tiedotteita jäsenistölle mm. yhdistyksen kaikki sähköpostitiedotteet ja tiedot apurahahauista, ryhmämatkoista kongresseihin ja vuosikokouksista. Lisäksi sivuilta löytyy kaikki yhdistyksen lausunnot ja kannanotot mm. psykoterapiakoulutusten kehittämiseen ja
’Käypä hoito’ -suosituksiin liittyen. Siellä on myös hallituksen tiedotteita ajankohtaisista asioista. Jäsenosion Materiaalipankkissa on mm. lomakkeita psykoterapiatyöhön sekä lista lainattavista Christine Padeskyn opetusnauhoista (DVD) sekä viimeaikaisten psykoterapeuttikoulutusten lopputöistä tekijöiden yhteystietoineen. Lisäksi sieltä löytyy 2013 toimikauden alusta lähtien yhdistyksen hallituksen pöytäkirjat, mikäli haluat seurata hallituksen työskentelyä.

Jäsenille on sivuilta pääsy jäsenalueelle salasanalla. Jäsenille on annettu salasana. Jos sinulla ei sitä ole, vaikka olet jäsen, ota yhteyttä yhdistyksen sihteeriin toimisto@kognitiivinenpsykoterapia.fi. Kotisivuja kehitetään edelleen jäseniä paremmin palveleviksi.

Yhdistys järjestää tarvittaessa ryhmämatkan vuosittain järjestettävään EABCTn (European Association for Cognitive and Behaviour Therapies) vuosikongressiin. Yhdistys on EABCTn jäsenorganisaatio. Yhdistyksen jäsenenä voi osallistua EABCT:n kongresseihin alennettuun jäsenhintaan. Lisäksi ajoittain järjestetään ryhmämatkoja muihinkin kognitiivisen psykoterapian kongresseihin.

Yhdistys on jakanut viime vuosina stipendejä, joilla on tuettu osallistumista kognitiivista psykoterapiaa käsitteleviin kongresseihin tai muita vastaavia opintomatkoja. Stipendin saaja kirjoittaa kongressista/opintomatkansa sisällöstä KOPSU-blogin artikkelin. Stipendejä voivat hakea kaikki jäsenet. Yhdistys jakaa vuosittain myös Irma Karilan rahaston stipendejä kognitiivisen psykoterapian tutkimustyöhön ja kirjallisuuden tuottamiseen.

Yhdistyksen eettinen toimikunta toimii yhdistyksen psykoterapeuttikoulutuksien eettisenä toimikuntana, johon opiskelijat ovat voivat tarvittaessa olla yhteydessä. Eettisen toimikunnan puheenjohtajana toimii Janne Riste (janne.riste@hotmail.com). Yliopistojen kanssa järjestettävissä psykoterapeuttikoulutuksissa käytäntö voi vaihdella (eettinen toimikunta voi olla myös yliopiston oma eettinen toimikunta).

Yhdistys järjestää jäsenistölle erilaisia yhteisiä vapaamuotoisia ja virkistäviä tilaisuuksia. Vuosittain siis vuosikokousesitelmä ja cocktailtilaisuus vuosikokouksen yhteydessä. Viisivuosittain on juhlittu myös yhdistyksen syntymäpäiviä, viimeksi 40- vuotisjuhlat 2017. Yhdistys on järjestänyt myös vuodesta 2010 lähtien alueellisia jäseniltoja, mm. Oulussa, Kuopiossa, Jyväskylässä ja Turussa. 2018 jäseniltoja on tulossa kesäkuussa Helsinkiin ja syksyllä 2018 Tampereelle. Tapahtumista tiedotetaan sähköpostitse ja toiveita voi esittää jäsen- ja aluetoiminta työryhmän vastuuhenkilölle. Yhdistys pyrkii tukemaan myös jäsenistönsä muuta alueellista toimintaa. Yhdistys voi antaa avustusta esim. paikallisille opintopiireille tai paikallisten koulutustilaisuuksien järjestämiselle. Hakemuksia ja ideoita myös näistä kannattaa laittaa jäsen- ja aluetoimintatyöryhmän vastuuhenkilölle.

kopsy_kuva (17)

Kouluttajafoorumi

Kouluttajafoorumi on yhdistyksen ja Luote Oy:n kouluttajien tapahtuma. Kouluttajafoorumissa suunnitellaan, kehitetään ja koordinoidaan yhdistyksen psykoterapeutti- ja kouluttajakoulutuksia. Jatkossa niissä on tarkoitus käsitellä myös Luote Oy:n järjestämiä prosessikoulutuksia. Kouluttajafoorumin toiminta on olennaisen tärkeää yhdistyksen koulutusten laadun varmistajana. Yhdistys myös järjestää kouluttajilleen koulutusta kouluttajafoorumeilla vuosittain.

FACBT – Finnish Association for Cognitive and Behavioural Therapies is a member association of EABCT – European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (www.eabct.eu).