Tule jäseneksi

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat hakea yhdistyksen psykoterapeuttikoulutuksessa olevat henkilöt tai koulutuksen aikaisemmin käyneet sekä muun kognitiivisen psykoterapiakoulutuksen käyneet Valvira:n rekisteröimät psykoterapeutit.

Kognitiivisesta psykoterapiasta kiinnostuneet henkilöt voivat hakea kannattajajäsenyyttä. Jäsenhakemukset lähetetään yhdistyksen hallituksen jäsenvastaavalle. Hakulomake ja jäsenvastaavan yhteystiedot löytyvät kotisivuilta. Yhdistys perii jäseniltään vuosikokouksen määrittelemän jäsenmaksun, joka on vuonna 2018 85 euroa. Jäsenmaksutuloilla yhdistys rahoittaa toimintansa.

kopsy_kuva (24)

Varsinaisjäsen

Voit hakea varsinaiseksi jäseneksi, mikäli olet valmistunut kognitiiviseksi psykoterapeutiksi esimerkiksi Luotteen, Kopsyn:n, Integrum Instituten, Suomen käyttäytymisanalyysin ja kognitiivisen käyttäytymisterapiayhdistyksen (SKY:n) ja/tai suomalaisen yliopiston koulutusohjelmasta. Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään myös Luotteen ja Kopsy:n psykoterapeuttikoulutuksessa olevat opiskelijat. Opiskelija on ensimmäisen jäsenvuoden vapaa jäsenmaksusta. 

Mikäli olet kouluttautunut kognitiiviseksi psykoterapeutiksi jossain muussa kuin yhdessä yllä mainituista koulutusohjelmista ja haluat varsinaiseksi jäseneksi, niin liitä jäsenhakemukseesi mukaan selvitys koulutusohjelmasi sisällöstä. 

Kannattajajäsen

Kannattajajäsenyyttä voivat hakea kaikki kognitiivisesta terapiasta kiinnostuneet. Esim. kognitiivisen lyhytterapiakoulutuksen käyneet.

Jäsenedut

Varsinaisella jäsenellä on oikeus liittyä Minduu:n terapeuttiluetteloon, äänioikeus yhdistyksen vuosikokouksessa ja oikeus asettua ehdokkaaksi yhdistyksen hallitukseen. Muuten varsinaisella jäsenellä ja kannattajajäsenellä on samat jäsenedut, alennus koulutuksista ja julkaisuista sekä mahdollisuus hakea apu- ja matkarahoja.

Miten haen jäsenyyttä?

Jäseneksi haetaan alla olevalla lomakkeella. Hakemus käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa, hakuprosessiin menee normaalisti noin kuukausi. Tämän jälkeen saat tiedon jäsenyyden hyväksynnästä ja laskun jäsenmaksusta sähköpostiisi. 

Varsinaisen jäsenyyden hakemuksen liitteeksi vaaditaan kopiot seuraavista todistuksista:

  1. Todistus kognitiivisesta psykoterapiakoulutuksesta
  2. Todistus VALVIRA/TEO rekisteriin kuulumisesta. Valviran todistusta ei tarvita opiskelijoilta.

Jäsenyys ja jäsenmaksu

Jäsenmaksun suuruus määritellään vuosittain vuosikokouksessa seuraavalle kalenterivuodelle. Yhdistyksen sääntöjen mukaan varsinaiset ja kannattajajäsenet maksavat samansuuruisen jäsenmaksun. Jäsenmaksu on suoritettava ennen kalenterivuoden loppua. 

Jäsenen katsotaan kuuluvan yhdistykseen niin kauan kunnes hän kirjallisesti (alla olevaa lomaketta käyttäen)ilmoittaa eroavansa yhdistyksestä, tai mikäli jäsen erotetaan. Tämä koskee myös kannattajajäseniä.  

Eläkkeellä, pitkällä sairaslomalla, työttömänä, äitiyslomalla tai muussa vastaavassa tilanteessa olevat jäsenet voivat pyynnöstä saada jäsenmaksuun 50%:n alennuksen. Alennusta voi hakea alla olevalla lomakkeella kirjoittaen toiveen kohtaan lisätiedot. 

Myös muut nimi ja osoitemuutostiedot voit hoitaa oheista lomaketta käyttäen.

kopsy_kuva (5)

Hae jäseneksi