Ajankohtaista

Kannanotto julkiseen keskusteluun psykoterapeuttikoulutuksen maksuttomuudesta

HS:ssa 17.1. ilmestynyt Pihla Loulan artikkeli psykoterapeuttikoulutusten maksuttomuudesta on erittäin tarpeellinen. Maksutonta psykoterapeuttikoulutusta vaativa kansalaisaloite on iloksemme etenemässä eduskunnan käsittelyyn, kun vaadittavat 50000 ääntä tulivat täyteen. Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen hallituksen ja Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy:n puolesta kannatamme maksutonta psykoterapeuttikoulutusta. Psykoterapia on tutkitusti tehokas hoitomuoto moniin psyykkisiin ongelmiin ja se tukee työssä jaksamista. Tällä on suuri kansantaloudellinen vaikutus ja subjektiivista hyvinvointia lisäävä merkitys. Hakijamäärät psykoterapeuttikoulutuksiin ovat viime vuosina lisääntyneet. Psykoterapeuteille tulee jopa päivittäin useita yhteydenottoja psykoterapiaan hakeutuvilta asiakkailta. Psykoterapeutteja tarvitaan lisää. Psykoterapiaa tulisi olla helpommin ja matalammalla kynnyksellä saatavilla. Koulutettavien määrää on lisättävä mutta koulutuksen maksullisuuden vuoksi soveltuvien hakijoiden mahdollisuus hakeutua psykoterapeuttikoulutuksiin ei ole tasa-arvoista. Psykoterapeuttikoulutus on ainoita opiskelijan osin tai täysin itse kustannettavia terveydenhuollon koulutuksia, vaikka mm. kognitiivisia psykoterapioita suositellaan useissa Käypä hoito -suosituksissa, Kelan kuntoutuspsykoterapiaan on subjektiivinen oikeus ja psykoterapian kysyntä on kasvussa.

On tärkeää, että maksuttomuusuudistuksen jälkeen ei tingitä psykoterapeuttikoulutuksen laadusta. Laadukas koulutus, työnohjaus ja koulutuspsykoterapia ovat laadukkaan ja turvallisen potilastyön edellytys. Psykoterapeuttikoulutusten kehittämisessä on käytettävä tutkittua tietoa ja näyttöön perustuvia menetelmiä säilyttäen samalla psykoterapian monitasoinen, vuorovaikutuksellinen ja elämäntilanteiden yksilölliset erot huomioon ottava luonne. Koska psykoterapiaan hakeutuvien ihmisten tarpeet ja elämäntilanteet ovat erilaisia, on oleellista, että psykoterapeuttiopiskelijat valitaan henkilökohtaisen soveltuvuuden perusteella ja että opiskelijoita tulee jatkossakin tulla eri aloilta sopivat pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset huomioiden. Parhaassa tapauksessa psykoterapeuttiopiskelijoiden moniammatillisessa koulutusyhteisössä toteutuu monialaisen tutkimustiedon ja kliinisen käytännön sekä kokemuksen vuoropuhelu ja synteesi.

On aika suoda psykoterapialle ja psykoterapeuttikoulutuksille virallinen asema sekä valtion rahoitus muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden ja -koulutusten tavoin. Kannatamme psykoterapeuttikoulutusten muuttamista julkisesti rahoitettavaksi erikoistumiskoulutukseksi, jolle yliopistot voisivat hakea valtion koulutuskorvauksia.

 

Outi Havia / psykoterapeuttikoulutusten toimialajohtaja / Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy

Janne-Jukka Huopaniemi / psykoterapeutti, sairaanhoitaja / Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen sihteeri

Alun perin Ateenaan suunniteltu EABCT:n 50-vuotisjuhlakonferenssi järjestetään pandemiatilanteen vuoksi etäkonferenssina. Konferenssin ilmoittautumisaikaa ollaan pidennetty ja edullisempaa osallistumismaksua ollaan pidennetty 23.8. asti! Lisätietoja ilmoittautumisesta: https://eabct2020.org/registration-information/

Myös konferenssin päivitetty aikataulu on juuri julkaistu ja sen löytää osoitteesta: https://eabct2020.org/wp-content/uploads/2020/08/EABCT2020-Programme_16Aug.pdf

Kopsyn sääntömääräinen vuosikokous pidettiin pandemiatilanteesta johtuen poikkeuksellisesti etäkokouksena. Kokousta edelsi Nina Vaaranen-Valkosen korkean tason asiantuntijaluento ”Lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta - mitä jokaisen psykoterapeutin tulisi tietää ”. Varsinaisessa vuosikokouksessa myönnettiin vastuuvapaus edelliselle hallitukselle ja valittiin uusi hallitus Kopsylle. Uuden hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Niklas Granö, muun hallituksen koostuessa vuonna 2020 kokoonpanosta Satu Kaski, Tarja Melartin, Janne-Jukka Huopaniemi, Nonna Vanhalakka, Kimmo Pihjala, Minna Lammi, Jyrki Tuulari, Taru Juvakka . Varajäseniä ovat Nina Vaaranen-Valkonen ja Mervi Koivisto. Uusi hallitus kiittää edellistä hallitusta ja väistyvää puheenjohtajaa hienosta työstä yhdistyksen ja sen jäsenistön eteen!

WCCBT ( World Confederation of Cognitive and Behavioural Therapies ) on julkaissut artikkelin kooten CBT-strategioita mielenterveyden tukemiseksi COVID-19 pandemian aikana. Tutustu julkaisuun tästä: Cognitive Behaviour Therapy (CBT) strategies to improve mental health during the COVID-19 pandemic

 

Konferenssi järjestetään 2.-5.9.2020. Puhujina on jälleen laaja joukko huippuluennoitsijoita mielenkiintoisista aiheista, kuten Anke Ehlers PTSD:sta, Judith Beck käsitteellistämisestä ja Arnoud Arntz CBT:sta ja persoonallisuushäiriöistä. Perinteisesti EABCT:n konferenssit tarjoavat myös mainion paikan tavata kollegoita ja tutustua isäntäkaupungin kulttuuritarjontaan. Käy katsomassa lisää konferenssin nettisivuilla osoitteessa www.eabct2020.org 

 

Tutustu esitteeseen tästä!

Ateena_EABCT2020

 

Nina Vaaranen-ValkonenJäsensivuilla on nyt julkaistu lisää WCBCT 2019 maailmankongressin annista!

 

Nina Vaaranen-Valkonen sai KOPSY:n matka-apurahan kyseiseen kongressiin ja hänen matkakertomuksensa Berliinistä voi lukea nyt jäsensivuilta! 

 

Kopsyn hallitus kiittää jäseniään ja yhteistyökumppaneitaan menneestä vuodesta ja toivottaa oikein rauhaisaa joulunaikaa kaikille!

Samalla yhdistys onnittelee jälleen uutta kurssillista vastavalmistuneita kognitiivisia psykoterapeutteja, joiden upeisiin lopputöiden tiivistelmiin voi tutustua yhdistyksen jäsenosion sivuilla!

 
Hyvää Joulua

 

 

Klikkaa Verkkolehti-osiosta ja löydä Juha Hokkasen mielenkiintoinen artikkeli Korjaavasta mielikuvatyöskentelystä!

Pääset lukemaan artikkelin myös tästä linkistä.

KOPSY:n matka-apurahan saanut Niklas Granö kävi Australiassa tutustumassa International Association of Youth Mental Health yhdistyksen kansainväliseen kongressiin. Lue Niklaksen mietteitä ja kokemuksia upealta matkalta!

Lue blogipäivitys tästä: https://view.24mags.com/kognitiivinenpsykoterapia/iaymh-2019-brisbane 

Lämpimät onnittelut apurahan saaneille!

Apurahan vastaanotti tänä vuonna Satu Kaski, Katja Myllyviita, Katja Pietilä, Sanna-Kaija Nuotio ja Arja Suovesi-Pöysti!