Syystervehdys yhdistyksen hallituksen blogivastaavalta!

Uusi syksy, uusi blogi ja uusi blogivastaava. Vaikka bloggaaminen onkin minulle uutta, niin yhdistystoiminta ja sen tarpeet ovat varsin tuttuja asioita muista yhdistyksistä. Yhdistyksellä voi tarkoitusperistään riippuen olla lukuisia tavoitteita, joita voidaan toteuttaa eri keinoilla. Yksi yhdistyksen ydintoiminta on toimia yhteisen informaation levittämisen alustana jäsenistön tarpeisiin. Kopsy on aktiivisesti nykyaikaistamassa tiedottamista ja lisäämässä vuoropuhelua jäsenistön ja hallituksen välillä. Yhdistyksen toiminnassa, koulutuksissa ja tieteellisessä tutkimuksessa tapahtuu jatkuvasti mielenkiintoisia ja tärkeitä asioita, joita voidaan Kopsyn verkkosivujen kautta nostaa jäsenistön käyttöön. Yhtenä esimerkkinä voisin mainita äskettäin Lopputöitä-osioon lisätyt, keväällä Helsingistä valmistuneiden terapeuttien lopputöiden tiivistelmät, jotka ovat yhteystietoineen luettavissa siellä. Allekirjoittaneen oman tiivistelmän lisäksi siellä on monia muita tiivistelmiä, jotka avaavat lopputöiden teemoja tarkempaa tarkastelua varten. Verratuna siihen, että mittava niihin käytetty työ ja tuoreet kirjallisuuskatsaukset jäisivät näkymättömiin, jos tiivistelmät jäisivät ainoastaan Yliopiston arkistoihin, antaa niiden julkaiseminen nyt mahdollisuuden tutustua tuoreisiin teksteihin ja näkökulmiin, joita voi jakaa muiden mahdollisten aiheesta kiinnostuneiden kannalta. Myös käsillä olevalla blogi-osiolla on jatkossa aktiivinen rooli tässä tiedottamisessa, tarkoituksena on keventää ja helpottaa tiedottamista yhdistyksen kannalta yleisistä ja ajankohtaisista asioista hallituksen puolesta ja vastaavasti saada vaikka jäsenistön vierasbloggaajien kautta kokemuksia, näkökulmia ja ideoita esille. Joten, jos haluat jakaa ajatuksiasi tai kokemuksiasi kognitiivisen psykoterapian, ammatillisten näkökulmien tai tieteellisesti mielenkiintoisten asioiden piiristä blogin muodossa, niin ota yhteyttä!

 

 

Terv. Niklas Granö, Kopsyn blogivastaava