Lausunto annettu monikanavarahoituksen purkamisen virkamiesselvitykseen

Tiedoksi!

Monikanavarahoituksen purkamisen virkamiesselvityksestä on pyydetty organisaatioita, järjestöjä ja yksilöitä ottamaan kantaa virkamiestasolla esitettyihin vaihtoehtoihin. Kopsyn kanta tähän asiaan päätettiin syyskuun hallituksen kokouksessa ja lausunto jätettiin heti sen jälkeen. Tässä linkki Sosiaali- ja terveysinisteriön lausontopalveluun, josta voi lukea asiasta lisätietoa.